Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

KAPO

Tisk

(Kruh autorů písniček a operet; Kruh autorů populární hudby; Kruh autorů a přátel populární hudby; Kruh československých skladatelů populární hudby; Kruh československých skladatelů a spisovatelů populární hudby; Kruh československých skladatelů a spisovatelů zábavné hudby)

Charakteristika: hudební spolek

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1930
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1939
Text
Literatura

KAPO (Kruh autorů písniček a operet; Kruh autorů populární hudby; Kruh autorů a přátel populární hudby; Kruh československých skladatelů populární hudby; Kruh československých skladatelů a spisovatelů populární hudby; Kruh československých skladatelů a spisovatelů zábavné hudby), hudební spolek, zahájení činnosti 1930, Praha, ukončení činnosti 1939, tamtéž.

 

KAPO, původně Kruh autorů písniček a operet (název se často upravoval), byl hudební spolek, který se snažil podporovat a propagovat českou populární hudbu a hájit zájmy jejích tvůrců. Založil jej Jiří Červený spolu s Jiřím Voldánem, Zdeňkem Hůlou (pseud. Zdenko Bayer), Josefem Waltnerem, Rudolfem Juristem, Emanuelem Brožíkem, Václavem Vačkářem a Bohuslavem Leopoldem. Předsedou byl po celou dobu Jiří Červený, místopředsedou Rudolf Piskáček (1931–33), Karel Pečke (1934–35), Erno Košťál (1936), Václav Vačkář (1937), Rudolf Jurist (1938) a poté Jurist společně s Františkem Zitou (1939). Po Praze byla následně vytvořena i pobočka v Brně, Olomouci a Bratislavě.

Spolku vadila dominance zahraniční hudební produkce v zábavních podnicích, a proto začal pořádat koncertní večery, na nichž se hrály pouze skladby českých autorů. Ti zde svá díla často i sami dirigovali (tzv. Večery autorů), aby se představili obecenstvu. Snahou bylo uvádět též málo známé či opomíjené kompozice. Spolek dále pořádal pojízdné kabarety, přednášky o autorském právu a vyhlašoval soutěže o nejlepší skladby různých obsazení, které pak byly vydávány tiskem a nahrávány na gramofonové desky. V letech 1932–37 organizoval celostátní Týdny československé hudby, do nichž se zapojoval i Československý rozhlas a nejrůznější divadla, orchestry a kapely. Činnost spolku zastavila v roce 1939 okupace, a jelikož po válce vznikl Syndikát českých skladatelů s podobnými cíli, k obnovení KAPO už nedošlo.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Novinové články

K sjednocení skladatelů populární hudby (Národní listy, 5. 11. 1930, s. 2).

Kruh autorů populární hudby utvořen (Národní listy, 31. 12. 1930, s. 2).

č.: Na pomoc české písničce (Venkov, 8. 3. 1931, s. 4).

Vlad. Tůma: Čeští populární komponisté se brání (Národní listy, 9. 3. 1931, s. 4).

Vlad. T.: Heslo: „Žádejte všude českou hudbu“ se již uplatňuje. Česká populární písnička vytlačuje cizí (Národní listy, 10. 7. 1931, s. 1).

Soutěž na nejlepší českou taneční píseň (Polední list, 18. 12. 1932, s. 2).

Autoři soutěžemi propagují své vlastní písně (Expres, 15. 5. 1933, s. 2).

Čeští hudebníci pro českou hudbu (Polední list, 29. 9. 1934, s. 2).

Propagace české hudby v pražských podnicích (Expres, 1. 12. 1934, s. 2).

Propagace české hudby (Polední list, 12. 2. 1935, s. 2).

Autoři se organisují (Polední list, 29. 1. 1936, s. 2).

Soutěž na veselou taneční píseň s textem (Národní listy, 14. 3. 1936, s. 5).

rp.: Kabaret v pražských ulicích (Národní listy, 1. 6. 1936, s. 2).

Týden českosl. hudby (Polední list, 19. 8. 1936, s. 2).

Dobrá myšlenka (Národní listy, 24. 10. 1936, s. 5).

-uhl-: Za českou hudbu populární (Národní listy, 7. 11. 1936, s. 5).

-t-: Kruh čsl. skladatelů a spisovatelů populární hudby (KAPO) (Moravská orlice, 10. 3. 1939, s. 4).

 

III. Ostatní

Týden naší hudby (Věstník sokolský 34, 1932, č. 10, s. 160).

Červený, Jiří: O nejlepší píseň... (Revue Ultraphonu 1, 1933, č. 3, s. 1).

Kotek, Josef: K historii stavovských organizací českých hudebníků 20. století (Hudební věda 3, 1966, č. 1, s. 133–150).

Mikota, Václav: Hudební nakladatelství v ČSR mezi dvěma válkami 1918–1938 (Hudební věda 3, 1966, č. 2, s. 510–512).

Kotek, Josef: Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918­–1968) (Praha 1998, s. 14).

 

Peter Marek

Datum poslední změny: 29.7.2019