Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jankovský, Vladivoj

Tisk


Charakteristika: Sbromistr

Datum narození/zahájení aktivity:4.3.1922
Text

Jankovský, Vladivoj, sbormistr, narozen 4. 3. 1922, Ústí nad Labem.
 
Manžel tanečnice Národního divadla Marie Voleské. Maturoval na reálném gymnáziu v Kolíně (1940). Je absolventem klavírního (u Otto Háši) a sborového (u Vojtěcha Bořivoje Aima) oddělení pražské konzervatoře (do roku 1948). Studium hudební vědy a estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (od roku 1945) mu po roce 1948 nebylo z politických důvodů umožněno dokončit. V letech 1945–47 byl korepetitorem, 1947–48 sbormistrem Velké opery 5. května. Po sloučení Divadla 5. května s Národním divadlem pak působil až do svého odchodu do důchodu (1992) jako sbormistr opery Národního divadla. Po dobu své činnosti v Národním divadle se podílel na nastudování více než sto padesáti operních, baletních i činoherních titulů, výjimečně také účinkoval jako cembalista. Roku 1966 se stal zasloužilým členem Národního divadla. Spolupracoval též na řadě nahrávek pro Československý rozhlas a televizi. Od roku 1951 působil pedagogicky v pěveckém oddělení pražské konzervatoře (asi 40 let) a jako učitel studia rolí, ansámblového zpěvu zde vychoval desítky adeptů pro obor sólového i sborového zpěvu.
Diskografie
 
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta (Supraphon 1958, dirigent Jaroslav Vogel);
Eugen Suchoň: Svätopluk (Supraphon 1962, dirigent Zdeněk Chalabala);
Albert Lortzing: Car a tesař (Supraphon 1964, dirigent Jan Hus Tichý);
Leoš Janáček: Výlety pana Broučka  (Supraphon 1978, dirigent Václav Neumann).
Literatura
ČSHS.
Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního (Praha 1988).
 
Matěj Hollan
Datum poslední změny: 15.1.2007