Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Feifer, Gustav

Tisk

(Feifer, Augustin Anton; Pfeifer; Pfeiffer)

Charakteristika: Kapelník

Datum narození/zahájení aktivity:27.8.1876
Datum úmrtí/ukončení aktivity:Po roce 1928
Text

Feifer, Gustav (též Feifer, Augustin Anton; Pfeifer; Pfeiffer), kapelník, narozen 27. 8. 1876, Plzeň, zemřel po roce 1928.
 
Vystudoval hru na trubku na pražské konzervatoři (1888–94), následující dva roky strávil na pražské varhanické škole. Základní vojenskou službu konal u hudby pěšího pluku 35, poté byl trubačem u mysliveckého praporu 32. Roku 1904 se stal kapelníkem pěšího pluku 83 v Komárnu. Po první světové válce stál v čele posádkové hudby Písek, v roce 1920 přeměněné na hudbu pěšího pluku 11. Pak krátce působil ve službách pěšího pluku 42, v roce 1921 pro neshody ohledně svého dalšího zařazení odešel do výslužby. Skládal vojenské pochody (například 83er Regimentmarsch, Oberst Reitz Marsch, Iwánsky Marsch, Hurra die Fünfzehner 15. Art. Rgt.).
Literatura
Wrede, Alphons: Geschichte der K. u. k. Wehrmacht (Band I, Wien 1898).
Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).
Sborník důstojníků ve výslužbě a vojenských pensistů československé branné moci (Praha 1928, s. 23).
Rathner, Fritz: Die bewaffnete Macht Österreichs-Ungarn 1618–1918 in ihren Märschen  (Kierspe 1983).
Marosi, László: Két évszázad katonazenéje magyarországon (Budapešť 1994).
Anzenberger, Elisabeth – Anzerberger, Friedrich – Schwanzer, Walter: Märsche der k. u. k. Zeit von Achleitner bis Ziehrer, A-3495 (Rohrendorf 2004).
Anzenberger-Ramminger, Elisabeth: Feifer und sein „Iwánsky – Marsch“ (Österreichische Blasmusik, Oktober 2004, s. 19).
Archivalie
Vojenský historický archiv Praha (personální listy, kvalifikační listina, zejména Městská národní obrana, Fond Prezidium 1918/1923, krabice 275/4427/27221, Kronika československého pěšího pluku č. 12 „Františka Palackého“, sv. 1.).
Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch 3/171 (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).
Soukromý archiv Bohumila Peška.
 
Bohumil Pešek – Eva Vičarová
Datum poslední změny: 20.1.2009