Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Báča, Karel

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník, hudební režisér a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:11.10.1905
Datum úmrtí/ukončení aktivity:5.3.1963
Text
Literatura

Báča, Karel, vojenský kapelník, hudební režisér a skladatel, narozen 11. 10. 1905, Rohozná (Svitavy), zemřel 5. 3. 1963, Brno.
 
V letech 1927–1928 byl učitelem na hu­dební škole v Novém Jičíně, pak vojenským kapelníkem v Jugoslá­vii, kde působil ve Vršci (1928–30), v Užici (1930–31), v Kragujevci (1931–47); kde rovněž sbormistrem smíšeného sboru a dirigentem orchestrálního sdružení Brodil, nazvaného po českém vojenském kapelníkovi. Za druhé světové války zajat a internován v zajateckém táboře u Norimberka v Německu (1941–45). Tam v rám­ci Mezinárodního Červeného kříže organizoval a řídil šedesátičlenný smyčcový orchestr válečných zajatců pro potřeby zajateckého tábora a nemoc­nice. Po válce opět v Jugoslávii inspektorem vojenských hudeb (1945–47), pak dirigentem Sym­fonického orchestru a uměleckého souboru v Bě­lehradě (1945–49). Po návratu do vlasti (1949) byl ředitelem hudební školy ve Svitavách (do 1952), pak hudebním režisérem rozhlasu v Brně (do své smrti). Pochody, taneční skladby, národní tance jugoslávské (kolo), sokolská cvičení a úpravy lidových písní.

Literatura
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.1.2006