Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pešta, Jan Otakar

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:15.3.1883
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.1.1945
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Pešta, Jan Otakar, vojenský kapelník a skladatel, narozen 15. 3. 1883, Sušice, zemřel 26. 1. 1945, Praha.

 

Od dětství se učil hrát na klavír a housle, mimo jiné u Václava Kopty. V letech 1897–1903 studoval na pražské konzervatoři hru na housle u Jana Mařáka, navštěvoval též skladatelské oddělení. Po absolutoriu nastoupil k hudbě pěšího pluku 92 v Terezíně. Roku 1906 byl jmenován kapelníkem pěšího pluku 77 v Přemyšlu, kde pořádal hodnotné koncerty a propagoval českou hudbu. V roce 1912 stanul v čele orchestru pěšího pluku 47 v Gorici (město rozdělené od roku 1947 mezi italské město Gorizia a slovinské město Nova Gorica), zároveň řídil letní lázeňské koncerty v Gradu. V období první světové války pobýval na italské frontě, od roku 1917 zastával kromě kapelnické funkce i post plukovního bubeníka. V této době pořádal dobročinné koncerty v četných městech. Po vzniku republiky se po krátkém, ale úspěšném uměleckém a učitelském působení v Mariboru stal kapelníkem posádkové hudby Opava (1919), ta byla následující rok přeměněna na hudbu československého pěšího pluku 34. V Opavě zároveň dva roky řídil pěvecký spolek Křížkovský, s nímž šířil zejména dílo Bedřicha Smetany. V roce 1927 odešel k pěšímu pluku 28 v Praze. Koncerty jeho orchestru pořádané v Lucerně, na Barrandově a v Královské oboře se staly velmi oblíbenými. Roku 1938 odešel do výslužby. Angažoval se i kompozičně, některé jeho skladby byly vydány. Je autorem článku Vojenská hudba v Československém rozhlase.


Dílo

Dílo hudební

Koncertní ouvertury
Herma, 1907.
Fantastická, 1908.
Jugoslavia, 1918.
Český venkov.

Orchestrální
Zkáza, 1908, symfonická báseň.
Scherzo, 1907.
Concertino pro hoboj.
Concertino pro trubku.
Grado, serenáda.
Humoreska, intermezzo.

Komorní
Skladby pro violoncello a klavír.
Tyrolské elegie, 1919, melodram. 

Operety
Hvězdář, 1908.
Don Pierrot, 1915.

Hudba k filmu
Její hřích, 1939.
Praha, láska má.

Pochody
Francouzský.
Sokolský pluk.
Lucerna.
Pošumavský dudák.
Stromovka.
Barrandov.

Literatura

I. Lexika
ČSHS.

I
I. Ostatní
Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).
Hlasy Národní obrany (1. 9. 1928, č. 17).
Hudební zpravodaj (1936).
Hudební zpravodaj (2, 1938, sešit 4, s. 4).
Hudební zpravodaj (1939).
Souzvuk (1, 1939, 39/40).
Večerník Praha (27. 1. 1995).
Bláha, Miroslav: Povídání o vojenských hudbách (nepublikovaný rukopis, s. 74–76).

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, Přihláška rotmistra Antonína Totzauera do československé armády ze dne 7. 4. 1920).
Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch 3/156 (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).

Bohumil Pešek
– Eva Vičarová

Datum poslední změny: 19.6.2009