Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Micka, Vít

Tisk


Charakteristika: Dirigent, skladatel, klavírista a korepetitor

Datum narození/zahájení aktivity:1.12.1935
Text
DíloLiteratura

Micka, Vít, dirigent, skladatel, klavírista a korepetitor, narozen 1. 12. 1935, Praha.
 
Syn houslisty a pedagoga pražské konzervatoře Josefa Ladislava Micky získal základy hudebního vzdělání (hra na klavír a hudební teorie) u Ilji Hurníka. Po maturitě v rodišti (1954) studoval v letech 1954–58 dirigování u Václava Smetáčka a Aloise Klímy a skladbu u Václava Dobiáše na Akademii múzických umění v Praze (další dirigentské vzdělání získal v kursu u Arvida Jansonse ve Výmaru). Po absolutoriu působil jako korepetitor v Národním divadle v Praze (1961–68), často doprovázel také žáky svého otce. 1968–81 byl dirigentem Moravské filharmonie v Olomouci, souběžně 1968–69 byl dirigentem opery v Karlsruhe v SRN. V letech 1981–90 působil ve funkci šéfdirigenta Plzeňského rozhlasového orchestru. Od roku 1991 je pedagogem hudební fakulty AMU v Praze (docent 1995). Jeho úspěšným soukromým žákem je korejský dirigent Ji –Hoon Ahn.
Micka dirigoval v roce 1976 koncert České filharmonie; s Moravskou filharmonií podnikl v letech 1984–89 několik zahraničních zájezdů (Španělsko, SRN, Francie). Pohostinsky řídil mimo jiné koncert Litevské státní filharmonie ve Vilniusu (1991) a několik koncertů v Kanadě a ve Spojených státech (1989–91). Pro gramofonovou firmu MMC natočil řadu skladeb soudobých amerických autorů.
Skladatelsky zasáhl zejména do oborů hudby komorní a písňové; jeho sdělná, dobře srozumitelná hudební řeč roste z tradic hudební tvorby dvacátého století. Mickovo Concertino pro housle a klavír bylo v roce 1971 odměněno první cenou v soutěži vydavatelství ČHF Panton Mladé housle. Jeho skladbu Pozdrav Nové Anglii pro sólový klavír a orchestr provedl v roce 1998 Symfonický orchestr Českého rozhlasu ve světové premiéře na svém zájezdu do USA v Bostonu.
Rukopisy Mickových skladeb jsou uloženy u autora, pouze jeho Smyčcový kvartet je deponován v notovém archivu Českého rozhlasu v Praze.
Dílo
Dílo hudební
 
Skladby pro orchestr 
Koncert pro housle a orchestr (absolventská práce, 1964);
Concertino pro klavír, smyčce, trubku a tympány (1961);
Symfonietta pro dechový orchestr (1986).
 
Skladby pro sólový nástroj s orchestrem 
Pozdrav Nové Anglii pro klavír a orchestr (1998).
 
Skladby komorní 
Hry pro Marii pro flétnu a klavír (1959);
Smyčcový kvartet (1970);
Concertino pro housle a klavír (1971);
Sonáta pro fagot a klavír (1974);
Dechový kvintet (1974);
Sonáta pro flétnu a klavír (1975);
Triová sonáta pro dvoje housle a klavír (1979);
Variační fantazie pro klavír (1980);
Sonáta pro violoncello a klavír (1985);
Sonáta pro akordeon (1986);
Osamělé sochy pro varhany a smyčce (1987);
Zasněné zvony pro dva klavíry na osm rukou (1993);
1 + 2 pro troje housle (1994);
Arco e corde pro violu na prázdných strunách (1997);
Nocturno in As pro čtyřruční klavír (2000);
Vzpomínání Dona José pro sólové housle (2002);
Duo pro dvoje housle „Kámen a kapka“ (2004);
Serenáda pro flétnu a klavír „Jaro v Bachově zahrádce“ (2006).
 
Skladby vokální 
Z holubí pošty, cyklus dětských sborů (1976);
Domáci kuchařka, tři písně na texty receptů Magdaleny Dobromily Rettigové (1983);
Šerosvit, čtyři písně na texty Vítězslava Nezvala pro soprán, flétnu a harfu (1999);
Introdukce a Toccata pro klavír „Medvěd a lasička“ (2007);
Trio pro soprán, flétnu a harfu „Stesky ženy Krysařovy“ na vlastní text (2007).
Literatura
I.Lexika:
ČSHS.
Čeští skladatelé současnosti (Praha 1983).
 
II. Ostatní:
Četné kritické recenze dirigentských výkonů v domácích i zahraničních odborných časopisech.
 
Petar Zapletal
Datum poslední změny: 2.7.2008