Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Strnad, Kašpar

Tisk

(Casper; Caspar Strnad)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:6.1.1752
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.11.1823
Text
Literatura

Strnad, Kašpar (psán též Casper; Caspar Strnad), houslař, narozen 6. 1. 1752, Praha, zemřel 13. 11. 1823, tamtéž.

Při křtu mu byli za svědky houslaři Johann Georg Hellmer a Johann Udalricus Eberle. Vyučil se u pražského houslaře Thomase Andrease Hulinzkého, u kterého pracoval jako tovaryš i po vyučení. V roce 1787 se oženil v Praze se Markétou Chariparovou. Měli spolu dvě děti. V roce 1787 se v Praze také osamostatnil. Dílnu později dvakrát stěhoval. Pražským měšťanem se stal v roce 1791. V letech 1811–23 byl starostou společenstva houslařů a hotovitelů dechových nástrojů v Praze a současně i přísežným odhadcem hudebních nástrojů. Vyučil Emanuela Adama Homolku a Karla Šemberu. Jeho pomocníky byli houslaři Johann Franz Willer a Michael Weber. Kašpar Strnad byl prvním pražským houslařem, který brzy opustil vysoce klenutý Stainerův model a začal vyrábět housle podle nízkých italských vzorů. Kašpar Strnad patří i dnes mezi nejlepší naše houslaře.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí 1602–1896 (Praha 1896).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s.105–106).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 146).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí Praha 1975, s. 31, 35, 36).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s.164–165).

Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 26.1.2009