Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Nossberger, Quido

Tisk


Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:12.9.1892
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.8.1967
Text
DíloLiteratura

Nossberger, Quido (též Kvido), skladatel, narozen 12. 9. 1892, Mělník, zemřel 15. 8. 1967, Rumburk.

 

Syn houslisty a skladatele Quida Nossbergra žil v letech 1904-10 s rodiči v Žamberku, po smrti otce pak v Praze, kde začal studovat zemědělský obor na tehdejší České vysoké škole technické. Od dětství se soukromě vzdělával v hudbě, roku 1912 nastoupil do sboru smíchovské Arény, kde se záhy stal korepetitorem a občasným kapelníkem. V letech 1918-21 působil u venkovských společností, poté v pražských operetních divadlech. V letech 1947-48 byl hudebním referentem Svazu brannosti a od roku 1950 redaktorem hudebního oddělení DILIA.

Od roku 1915 komponoval, zprvu šansony, taneční a pochodové skladby (celkem okolo 200), později scénické hudby a díla operetní či jim svým charakterem podobná, kterých vytvořil okolo 70, z nichž nejúspěšnější byly Na Vikárce u svatého Víta (též První lásky krásný čas či První lásky krásný sen), Malostranské střechy (též Pod střechami Malé Strany), Loretánské zvonky, V tichém domě na Čertovce a Májové koťátko. Autorem libreta byl ve 28 případech Josef Kubík. Mnoho drobných skladeb a klavírní výtahy dvou desítek jeho operetních děl vyšlo tiskem (nakladatelství Thalia Josefa Dolejšího aj.). Nossberger komponoval též chrámové skladby.

 


Dílo

 

Dílo hudební (výběr):

 

Hudebně dramatická díla uvedená ve stálých divadlech

Bohémské milování, premiéra 9. 8. 1919 Praha

Prstýnkem ku štěstí, premiéra 3. 11. 1926 Praha.

Když srdce promluví, premiéra 28. 10. 1927 Praha.

To není ta pravá láska, premiéra 1. 11. 1930 Praha.

Petřínský slavíček, premiéra 18. 1. 1930 Praha.

C. k. poslední kumpanie, premiéra 29. 11. 1930 Praha.

Komtesa z Folimanky, premiéra 1. 1. 1931 Praha.

Harfenice z Podskalí, premiéra 11. 2. 1932 Praha, též Princezna z Podskalí, klavírní výtah s názvem V tom domečku pod Emauzy (premiéra s tímto názvem 25. 11.1935), Thalia, Josef Dolejší.

Manévr lásky, premiéra 19. 5. 1932 Praha.

Na Vikárce u svatého Víta, premiéra 1. 10. 1932 Praha, klavírní výtah s názvem První lásky krásný sen, Zemědělské knihkupectví A. Neubert.

Lízinka od Zpěváčků, premiéra 8. 10. 1932 Praha.

Májové koťátko, premiéra 1. 6. 1933 Praha, klavírní výtah Thalia, Josef Dolejší.

Kanonýři od Strahovské brány, premiéra 14. 9. 1933 Praha.

Utíkejte, Prajzi jdou, premiéra 8. 3. 1934 Praha, klavírní výtah Thalia, Josef Dolejší.

Praha je láska má, premiéra 27. 10. 1934 Praha.

Zelená chasa, premiéra 23. 3. 1940, též Zelená krev, klavírní výtah s názvem Louka zelená Thalia, Josef Dolejší.

V trojském zámečku, premiéra 13. 6. 1940 Praha, klavírní výtah Thalia, Josef Dolejší.

Ta naše písnička česká (spoluautor Karel Hašler), premiéra 10 8. 1940 Praha, klavírní výtah Thalia, Josef Dolejší.

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Československý hudební adresář 69 (Praha 1969, s. 60, zde chybné datum úmrtí).

 

II. Ostatní

Pacák, Luděk: Opereta (Praha 1946, s. 228, 308-09).

Šulc, Miroslav: Česká operetní kronika 1863-1948 (Praha 2002, passim).

Janota, Dalibor: Česká a světová opereta (Praha 2020, s. 459-461).

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Quido_Nossberger

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 30.6.2021