Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Cimmer, František

Tisk


Charakteristika: Hudební pedagog a kritik

Datum narození/zahájení aktivity:18.5.1904
Datum úmrtí/ukončení aktivity:18.4.1994
Text
Literatura

Cimmer, František, hudební pedagog a kritik, narozen 18. 5. 1904, Příbor, zemřel 18. 4. 1994, Ostrava.

 

Po maturitě na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě (1923) působil na školách v Petřvaldu, Karviné a Radvancích a přitom se dál soukromě vzdělával v hudbě u svého učitele z učitelského ústavu Rudolfa Wünsche. V roce 1927 vykonal státní zkoušku ze hry na klavír a pak byl až do roku 1931 soukromým žákem Ludvíka Kundery. V Petřvaldě, kde byl ředitelem hudební školy, se věnoval pianistické a sbormistrovské činnosti v pěveckém sboru Bendl a ve sboru Petřvaldských dětí, s nímž nastudoval a provedl poprvé u nás Hindemithovu dětskou hru se zpěvy Stavíme město (1934). V letech 1939–45 byl vězněn v nacistických káznicích. Po osvobození byl v Ostravě silně politicky angažován. Psal hudební a divadelní kritiky do Nové svobody (1945–61). Působil jako krajský osvětový referent (při státní studijní knihovně založil hudební oddělení, v němž v letech 1951–53 pořádal hudební besedy, po vzniku ostravské pobočky Svazu československých skladatelů měl v jejím výboru na starosti styk s Krajským národním výborem a stranickými orgány, psal předmluvy ke Kubínovým vydání děl. Přispíval do ČSHS, vyučoval dějinám hudby na Vyšší hudebně pedagogické škole (ostravské konzervatoři) 1953–60. Doplnil si vysokoškolské vzdělání v oboru ruský jazyk a také vystudoval na brněnské univerzitě hudební vědu (diplomní práce: Ke zrodu Kubínova cyklu symfonických básní Ostrava; 1961). Po odchodu do důchodu 1964 ještě externě vyučoval na ostravských středních školách, organizoval besedy v ostravském Divadle hudby a po onemocnění se stáhl do ústraní.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Mazurek, Jan: Dětské matiné 1934. Příspěvek Kruhu vážné hudby hudební výchově na Ostravsku (Těšínsko, roč. 44, 2001, č. 3, s. 11–14).

Almanach 50 let Janáčkova konzervatoř v Ostravě 1953 –2003 (Ostrava 2003).

Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 21.3.2012