Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Váša, Pavel

Tisk


Charakteristika: Spisovatel, filolog, literární historik a novinář

Datum narození/zahájení aktivity:23.1.1874
Datum úmrtí/ukončení aktivity:20.3.1954
Text
DíloLiteratura

Váša, Pavel, spisovatel, filolog, literární historik a novinář, narozen 23. 1. 1874, Čáslav, zemřel 20. 3. 1954, Brno.

 

Vyrostl v Krábčicích pod Řípem, vystudoval gymnázium v Roudnici nad Labem, kde maturoval v roce 1892. Na pražské Karlově univerzitě byl žákem Jana Gebauera a Josefa Krále (1892–96). Po studiích působil na středních školách v Praze na Žižkově, v Lounech, v Brně byl profesorem Vyšší průmyslové školy (1901–25). Po mnoho let přispíval do Lidových novin, v letech 1917–37 byl jejich redaktorem. Byl dopisujícím členem České akademie věd a umění, zaníceným pěstitelem českého jazyka a neúnavným strážcem jeho čistoty. Přátelil se s Leošem Janáčkem a několik let byl jeho spolupracovníkem v Pracovním výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku (PVms). Na třetí schůzi PVms 25.–26. října 1907 Janáček oznámil, že na komparatistické práce chce angažovat Pavla Vášu. 1. 6. 1909 byl Váša pověřen vyhotovením katalogu písňových textů. Od roku 1919 byl jednatelem moravskoslezského pracovního výboru Ústavu pro lidovou píseň a členem hlavního výboru tohoto ústavu. Napsal několik významných statí o Leoši Janáčkovi, zejména do Lidových novin (pod šifrou sh), byl rovněž autorem středoškolských čítanek.


Dílo

Dílo literární

Samostatně vydané práce, kapitoly v knihách

Böhmisch: Die böhmische Umgangs- und Verkehrsprache schnell schreiben, lesen und sprechen zu lernen (Berlin 1904);

Kdo byl původcem Počátkův? (separát z Matice moravské, 1910);

Jan Amos Komenský: jeho život a práce (Barvič a Novotný, Brno 1920);

T. G. Masaryk, president Československé republiky, jeho život a práce (Barvič a Novotný, Brno 1920);

Katechismus dějin české literatury (A. Píša, Brno 1927);

Moravské písně milostné (s Leošem Janáčkem, Státní ústav pro lidovou píseň, Orbis, Praha 1930/37);

Příruční slovník jazyka českého (Praha 1937, 1952);

Slovník jazyka českého (s Františkem Trávníčkem, František Borový, Praha 1946);

Pod Řípem: Paměti I. (Kalich, Praha 1947);

V Praze: Paměti II. (Kalich, Praha 1947).

 

Články v časopisech a novinách

O původu některých písní nábožných v Bartošově sbírce národních písní moravských (Český lid 5, 1896, s. 432–439);

Kamarýtova sbírka „Českých národních písní duchovních“ (Český lid 6, 1897, s. 17–22);

Janáčkovo studium živé mluvy (Lidové noviny ze 4. 7. 1914, roč. 22, č. 182, s. 1–2);

Leoš Janáček zemřel (Lidové noviny ze 13. 8. 1928, roč. 36, č. 409, s. 1);

Po zarostlém chodníčku. Z korespondence Leoše Janáčka (Lidové noviny z 11. 8. 1929, roč. 37, č. 402, s. 9);

Osud (Lidové noviny ze 12. 8. 1930, roč. 38, č. 403, s. 1–2);

Janáček a kněžstvo (Kostnické jiskry 22, 1940, č. 40, s. 208–209);

Blahoslavův kancionál. K 370. výročí skonu B. Jana Blahoslava (Kostnické jiskry 23, 1941, č. 51–52, s. 287–288);

Janáčkova nesnáz s libretisty (program Dalibor 41, č. 4, s. 123–125);

Janáček a Praha (přepracované uveřejněno: Národní divadlo 29, 1953–54, č. 18, s. 170).

Literatura

ČSHS (Gracian Černušák).

Český biografický slovník XX. století, III. díl, s. 431 (Paseka, Petr Meissner 1999).

 

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 9.1.2012