Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kramenič, Adolf

Tisk


Charakteristika: Skladatel a kapelník

Datum narození/zahájení aktivity:25.2.1889
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.12.1953
Text

Kramenič, Adolf, skladatel a kapelník, narozen 25. 2. 1889, Brandýs nad Labem, zemřel 19. 12. 1953, Choceň.

 

Hudbě se učil u kantora Františka Štolce ve svém rodišti. V letech 1903–06 studoval na pražské konzervatoři v oddělení varhan a skladby u Josefa Kličky a Karla Steckera. Pak působil jako varhaník a ředitel kůru v Kostelci nad Labem (1906–10) a ve Vlašimi. Za války sloužil v orchestru rakouského pěšího pluku 28, s ním se dostal na ruskou frontu, kde byl zajat. Roku 1916 vstoupil do československých legií, nejprve do záložní roty 1. střeleckého pluku, později do 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého, u nějž byl v roce 1917 jmenován prozatímním kapelníkem. Službu ale nenastoupil a na jaře 1918 byl z legií propuštěn. Po vzniku republiky působil v Chocni jako úředník Československých drah (do 1921) a zároveň kapelník nádražního souboru a sbormistr Zvukoboru. Za svou dvacetiletou sbormistrovskou činnost obdržel čestný odznak Pěvecké obce české (14. 12. 1943). Po založení choceňské hudební školy zde vyučoval klavír a teoretické předměty. Skladatelsky se většinou věnoval chrámové hudbě, je autorem 70 skladeb, zvláště mší. V nich s oblibou cituje lidové i umělé motivy (hymnu Kde domov můj?, motiv Smetanova Vyšehradu apod.). Mimoto složil směs národní písní Pozdrav otčině (1925, vydal Emil Šolc), či 10 lužických národních písní pro mužský sbor (1941) a jiné.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).

Sychra, Cyril: (Cyril 70, 1944, s. 49; 74, 1949, s. 23).

Šeda, Jaroslav: T. N. Koutníka život a dílo (Choceň 1946).

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, KLEG).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 18.2.2009