Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Petřík, Stanislav

Tisk


Charakteristika: Lingvista

Datum narození/zahájení aktivity:24.9.1909
Datum úmrtí/ukončení aktivity:10.11.1937
Text
Literatura

Petřík, Stanislav, lingvista, narozen 24. 9. 1909, Louny, zemřel 10. 11. 1937, Košice.

 

Po maturitě v Lounech (1927), doplňující maturity z latiny v Mostě (1928) a studiu Filozofické fakulty UK (1928–34 - PhDr. 1935) byl středoškolským profesorem v Mostě (1933/34), Trnavě (1934/35), Žilině (1935/37) a v Košicích (1937). Velkou část své jazykovědné práce věnoval studiu intonace české a slovenské řeči. Publikoval cenné studie v časopisech Naše řeč, Listy filolog., Slovo a slovesnost, Slovenská reč, Sbor. Matice slovenské ad. Posmrtně byly vydány dvě knižní publikace O hudební stránce středočeské věty (Praha1938) a Dva príspeuky k hudobnej stránke slovenskej vety (Praha 1940 a 1947, tehdy společně s prací jeho manželky Ludvíky Petřikové: K hudobnej stránke nárečia abaujského) a rozsáhlá časopiseckáp studie Zur Satzintonation der mährisch-schlesischen Mundarten (Slavia 1939/40).


Literatura

ČSHS.

 

Petr Kostrhun

Datum poslední změny: 29.3.2012