Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hořáková, Růžena

Tisk

(Bendáková; Firkušná)

Charakteristika: Pěvkyně-mezzosopranistka

Datum narození/zahájení aktivity:31.12.1909
Datum úmrtí/ukončení aktivity:5.7.2001
Text
Literatura

Hořáková, Růžena (roz. Bendáková, podruhé prov. Firkušná) pěvkyně-mezzosopranistka, narozena 31. 12. 1909, Jičín, zemřela 5. 7. 2001, Buenos Aires (Argentina).

Vystudovala gymnázium v Jičíně. Zpěv studovala nejprve v Praze u Otilie Hinkeové a poté v letech 1934–37 na dramatické škole Německé hudební akademie. Debutovala v roce 1937 v Liberci jako Kostelnička v Její pastorkyni. Od téhož roku působila v brněnské opeře, kde spolupracovala s Marií Hlouškovou. Účinkovala hlavně v Dvořákových operách (Marfa v Dimitriji, Ježibaba v Rusalce, Kněžna v Čertu a Káči, Říhová v Tvrdých palicích, Anna v Králi a uhlíři), ale též v operách Smetanových, Janáčkových i v dalších dílech světových skladatelů. Ve svém repertoáru měla také kolem čtyř set písní od baroka až po současnost a též lidové písně. Zpívala rovněž na koncertech Pražského Hlaholu. V srpnu a září 1945 hostovala v pražském Národním divadle, kde vzápětí dostala angažmá až do roku 1948. V roce 1947 koncertovala ve Vídni a rok poté v Anglii (Manchester, Liverpool). V letech 1950–79 byla sólistkou opery Teatro Colón v Buenos Aires. V Jižní Americe usilovala o šíření české hudby, v roce 1950 zpívala Kostelničku v Její pastorkyni, zasloužila se i o uvedení Zápisníku zmizelého a Káti Kabanové, prováděla zde také písně Zdeňka Blažka a další českou a slovenskou písňovou i operní tvorbu. Účinkovala i v dílech soudobé hudby (Schönberg, Bartók, Martin, Menotti). Kromě Buenos Aires vystupovala také v provinčních městech Tucumán, Cordoba, Junin a dalších. Spolu se svých manželem, muzikologem Leošem Firkušným, redigovala sbírku českých písní Pazdírkův pěvecký repertoár.


Literatura

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
B. Š.: Naši hudební umělci (Lidové noviny, 19. 1. 1943, s. 4).
Smetáčková, Míla: Česká mezzosopranistka Růžena Hořáková-Firkušná zemřela (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 9, s. 30).

Peter Marek

Datum poslední změny: 14.11.2010