Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Slimáček, Milan

Tisk


Datum narození/zahájení aktivity:20.9.1936
Text
DíloLiteratura

Slimáček, Milan, skladatel, hudební pedagog, klavírista a varhaník, narozen 20. 9. 1936, Brno.

 

Pochází z hudební rodiny (otec Josef Slimáček byl slavný brněnský varhaník, sbormistr, houslista, klavírista a hudební pedagog). Na brněnské konzervatoři studoval v letech 1952–58 hru na varhany a skladbu. Ve studiu skladby pokračoval na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě (1959–63) ve třídě Alexandra Moyzese.

Milan Slimáček se později uplatnil jako hudební pedagog, když v letech 1963–71 působil na brněnské konzervatoři. Od roku 1971 pracoval jako hudební režisér Československé televize v Brně, kde plně rozvinul své nadání pro scénickou hudbu. V letech 1989–97 působil jako pedagog na JAMU v Brně (korepetice, sólový zpěv, hudební teorie). Zde se angažoval i jako významný hudební organizátor.

Dosud zkomponoval vedle stovky skladeb komorních, orchestrálních a sborových také více než 200 scénických skladeb pro divadelní jeviště i televizní inscenace. Několikrát spolupracoval ve scénické tvorbě se skladatelem Pavlem Blatným (hrané filmy Legenda o živých a mrtvých z roku 1971 a úspěšný třídílný snímek Hnízdo z roku 1976). V jeho skladatelské tvorbě převažují kompozice vokální a komorní. Precizně ovládá zásady tzv. nové hudby, ale paradoxně zároveň je jeho častým projevem i prostota a jednoduchost kompoziční práce. Vychází z tradičních kompozičních stylů, které smysluplně je rozvíjí.

V jeho tvorbě lze ve velkém rozsahu vysledovat prvky neoklasicismu 20. století. V kompoziční práci uplatňuje klasický smysl pro rovnováhu, pro přehlednou, logickou stavbu díla se zřetelnou linií a kontrastními vedlejšími plochami. Občasně se nechává unášet i myšlenkami expresionismu, ovšem bez sklonu k pesimismu. V jeho sborové tvorbě nacházíme také díla určená dětem. Podněty pro svou vokální tvorbu nalezl převážně v díle básníka Jana Skácela. Vzniklo tak Zpívání o zvířátkách pro dětský sbor a klavír na slova Jana Skácela (na texty ze sbírky Proč ten ptáček z větve nespadne). Zde Slimáček zdůrazňuje ptačí zpěv jako hlavní programní prvek kompozice. Neužívá však refrénu, nýbrž několikeré opakování slova „zpívají“ v sopránové i altové poloze. Jeho sborová tvorba je mnohdy originální a propracovaná. Využívá při ní své bohaté zkušenosti z aktivní pěvecké činnosti. Klade důraz především na hlasovou barvu a svědomitě využívá rozsahové možnosti a polohu daného hlasu.

Milan Slimáček coby aktivní hudebník zpívá a je rovněž žádaným klavíristou. Ovládá mistrně klavírní a varhanní improvizaci. Jeho varhanní skladby jsou často premiérovány na Brněnském varhanním festivalu. Je členem Klubu moravských skladatelů.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Orchestrální skladby
Serenáda pro smyčcové nástroje (1966).
Suita pro smyčce, čtyři lesní rohy, harfu a tympány (1967).
Invence pro symfonický orchestr (1968).
Sonáta pro hoboj a smyčcové nástroje (1983).
Fresky pro orchestr (1984).
Symfonické scherzo (1987).
Koncert pro klavír a smyčcový orchestr (1988).
Symfonický triptych (2005).
Smyčcová serenáda č. 2 (2006).

 

Vokální skladby
Tři ženské sbory na slova Františka Branislava (1963).
Variace pro smíšený sbor (1970).
Čtyři dětské sbory na slova Jana Čarka (1970).
Žertovný sonet – mužský sbor na slova Josefa Kainara (1977).
Notečky – ženské sbory na slova Oldřicha Mikuláška (1980).
Žiji svou smrtí – komorní kantáta na Michelangelovy texty pro tenor, recitátora, flétnu, hoboj, violoncello a klavír (1990).
Zpěvy o Pánu – písně pro soprán a varhany na slova středověkých a barokních básníků (1994).
Missa brevis pro sóla, smíšený sbor a varhany (1992).
Zpívání o zvířátkách – dětské sbory s průvodem klavíru na slova Jana Skácela (1992).
Tria cantica sacra – smíšené sbory na liturgické texty (1999).
Tři písně pro baryton a klavír na slova Bohuslava Reynka (2000).
Zpěvy podzimu – Písně pro soprán a klavír na slova Bohuslava Reynka (2001).
Koulej se, sluníčko, kutálej – dětské sbory s průvodem klavíru na slova Zdeňka Kriebela (2002).
Rozmarné písničky – dětské sbory s průvodem klavíru na slova Emanuela Frynty (2004).
Písně vánoční – cyklus koled (2005).
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět – dětské sbory s průvodem klavíru na slova Ivana Blatného (2005).

 

Komorní hudba
Smyčcový kvartet č. 1 (1965).
Divertimento pro čtyři lesní rohy (1970).
Smyčcový kvartet č. 2 (1973).
Preludia pro flétnu a kytaru (1979).
Tre episodi pro flétnu, hoboj, violoncello, klavír (1979).
Variace na téma Jakuba Jana Ryby pro flétnu, hoboj, violoncello, klavír (1980).
Suita pro dechové kvinteto (1981).
Sonatina pro housle a klavír (1986).
Smyčcový kvartet č. 3 (1988).
Scherzo pro dvě flétny a klavír (1991).
Tre pezzi per tre pro flétnu, bicí, klavír (1991).
Čtyři miniatury pro flétnu a klavír (1991).
Sonatina pro flétnu a klavír (1992).
Scherzo burlesco pro dřevěné a žesťové nástroje (1993).
Sonáta pro violoncello a klavír (1997).
Musica per clarinetto, fagotto e pianoforte (1997).
Sonatina pro hoboj a klavír (1999).
Tři věty pro violu a klavír (2001).
Smyčcové trio (2003).
Trio pro housle, klarinet a klavír (2003).
Bagately pro klarinet a klavír (2003).
Arabesky pro klarinet a klavír (2004).
Akvarely pro flétnu a klavír (2005).
Dialogy pro flétnu a violu (2005).
Duettina pro klarinet a fagot (2005).
Smyčcový kvartet č. 4 (2005).
Druhý dechový kvintet (2006).

 

Sólové skladby
Preludium, air a toccata pro varhany (1988).
Malé klavírní variace (1990).
Malá suita pro klavír (1991).
Slavnostní pochod pro varhany (1992).
Lyrická preludia pro klavír (2004).
Impromptu pro varhany (2004).
Invence pro klavír (2005).
Toccata giocosa pro varhany (2005).
Fantazie na téma „B-A-C-H“ pro varhany (2005).
Na bílých a černých pro klavír (2005).
Scherzo pro varhany (2005).

 

Scénická hudba
Strýčkův sen – film (1971).
Legenda o živých a mrtvých – film (spoluautor Pavel Blatný, 1971).
Hnízdo – film (spoluautor Pavel Blatný, 1976).
Pohádka – film (1977).
Já se tam vrátím – film (1980).
Zbabělec – film (1981).
Dlouhý, Široký, Bystrozraký – hudba k pohádkové činohře (1984).
Princezna Písnička – dětský pohádkový muzikál na libreto Františka Zacharníka (1984).
Na dvoře a na zápraží – cyklus devíti večerníčků (1985).
Čtyři na sněhu – hraný film (1983).
Via lucis – filmový triptych (I. Via mundi – etudy; II. Via cordis – fuga; III. Via crucis – Sonáta o životě Jana Amose Komenského, režie: Vladimír Suchánek (1992).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

ČSS.

 

II. Ostatní

Scéna (16. 1. 1989).

Sedláček, Marek: Klub moravských skladatelů (Brno 2008, s. 84).

 

www.musica.cz/skladatele/slimacek-milan.html

 

Radek Žitný

Datum poslední změny: 4.10.2013