Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ambros, Emanuel

Tisk


Charakteristika: Hudební pedagog, kritik a publicista

Datum narození/zahájení aktivity:26.9.1885
Datum úmrtí/ukončení aktivity:10.6.1955
Text
DíloLiteratura

Ambros, Emanuel, hudební pedagog, kritik a publicista, narozen 26. 9. 1885, Kroměříž, zemřel 10. 6. 1955, Brno.

Po maturitě na gymnáziu v Jevíčku studoval na pražské univerzitě matematiku a fyziku (1904–08), navštěvoval soukromé hodiny hudební teorie u Vítězslava Nováka, vykonal státní zkoušku na pražské konzervatoři (1908).

Působil jako učitel hudby a hudební výchovy na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě, Kyjově a v Prostějově. Krátce působil jako učitel v brněnské Vesně, následně vyučoval na reálce a na dívčím gymnáziu v Olomouci

Byl jednatelem olomouckého Volného sdružení přátel moderní hudby (1927–35). Zval do Olomouce přední umělce a vědce, byl hudebním referentem denního i odborného tisku (šifra Abs), přispíval do Lidových novin, do Hudební revue, Tempa, Hudebních rozhledů (do 1928). Podporoval provádění operních novinek. Vedl četné přednášky o českých klasicích, přispěl značnou měrou ke zbudování důstojného pomníku Bedřichu Smetanovi v Olomouci. Řídil též hudebně výchovné kurzy v Dobrovského hudební škole umění v Olomouci. V této své záslužné činnosti pokračoval i v Brně, kde působil na reálném gymnáziu v Králově Poli (1935–38) a v Žabovřeskách (1938–41). Referoval dlouhou dobu do Moravských novin, potom do Slova národa, Smetany. Byl předsedou hudebně výchovné sekce profesorů středních škol a učitelských ústavů. Za okupace byl pensionován. Po osvobození reaktivován, vyučoval opět na gymnáziu v Brně (do 1949).


Dílo

I. Dílo hudební (výběr)

Nálady duše. Pro střední hlas a klavír (Edice Naše zpěvy, Brno 1931).

II. Dílo literární (výběr)

Monografie

Bedřich Smetana (Malé monografie o velkých zjevech, Praha 1944);

Bedřich Smetana: s obsahy všech mistrovských oper (Malé monografie o velkých zjevech, Praha 1944).

Studie, stati (výběr)

Dvacet let české opery v Olomouci [1920–40] (in: Vlastivěda střední a severní Moravy, Přerov 1942, dokončil Jaroslav Čičatka);

Co vykonala naše opera v letech 1920–27 (in: Výroční zpráva olomoucké opery 1926/27).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Kdy zemřeli...? 1937–1962 (Praha 1962).

Biografický slovník českých zemí [1.] A (Praha 2004).

II. Ostatní

Smetana, Robert: O nový český hudební život (Olomouc 1947).

Gregor, Vlad.: Na paměť prof. Emanuela Ambrose (in: Sborník Studijního a lidovýchovného ústavu kraje Olomouc, 3, 1956).

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 29.2.2012