Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Žižka, Leoš Karel

Tisk

(pseud. Karel Pichl, Lešek)

Charakteristika: Spisovatel, knihkupec, překladatel, bibliograf a nakladatel

Datum narození/zahájení aktivity:29.10.1866
Datum úmrtí/ukončení aktivity:1969; přesné datum úmrtí není známo
Text
DíloLiteratura

Žižka, Leoš Karel, (pseud. Karel Pichl, Lešek), spisovatel, knihkupec, překladatel, bibliograf a nakladatel, narozen 29. 10. 1866, Praha (někdy se uvádí Nové Město na Moravě), zemřel 1969.

 

Hudba byla v Žižkově rodině pěstována, ale on sám na rozdíl od jeho dvou sester zpívajících na kůrech výkonným hudebníkem nebyl, ač dobrý hudební sluch dle svých slov zdědil po své matce, z jejíhož rodu pocházel slavný představitel „Vorklassik" Václav Pichl

V roce 1881 nastoupil Žižka jako učedník do závodu Fr. A. Urbánka, který na něj působil jak odborně, tak i vlastenecky. Díky těsné spolupráci s Velebínem Urbánkem, jehož nejbližším spolupracovníkem se Žižka postupně stal, nabyl Žižka nejenom nejlepší možné vzdělání v daném oboru, ale dokázal z pracovního styku s hudební scénou vytěžit i řadu kontaktů přesahujících až k přátelství s význačnými osobnostmi. Po smrti Urbánka v roce 1892 se nadále pohyboval v oboru knihkupecko-nakladatelském. Od roku 1898 až do roku 1939 působil jako učitel a později i jako ředitel na odborné (gremiální) škole knihkupecké, od roku 1937 byl čestným členem Svazu knihkupců a nakladatelů. Při obnoveném vydávání Ottova nakladatelského věstníku Literární zpravodaj byl Žižka pravděpodobně redaktorem (1898–99). Značnou pozornost věnoval ve své literární práci pragensiím. Spolupracoval s Bohuslavem „Bóžou" Foitem na Českém katalogu bibliografickém (1889) a České bibliografii, spolu napsali i Jak působila výstava na literaturu naši (zvl. otisk z Athenaea). Žižka redigoval Lorenzův adresář českých knihkupců, nakladatelů a odborů příbuzných (1907–1914). Pořádal a vydával Knihkupeckou Bibliotéku, Knihkupecké příručky a rozpravy, Knížky o knihách, Průpravu k praksi knihkupecké a další podobně zaměřené tituly.


Dílo

Dílo literární (výběr)

Mistři a mistříčkové (Praha 1939) – souborné vydání 20 dílů vycházejících od jara do července 1938 v Lidových novinách s názvem O muzikantech a lidech kolem nich Staropražské vzpomínky (Praha 1946);

Praha před 80 lety (Praha 1960);

E. Weinfurter, osobnost a dílo 1870–1940. 2. svazek edice Portréty vynikajících nakladatelů a knihkupců (Praha 1940);

Knížka o Janu Gotthardovi, knihkupci, redaktoru, učiteli a spisovateli (Praha 1914);

Třicátý rok odborné pokračovací školky Gremia knihkupcův a nakladatelů pražských (Praha 1928);

Setba 1898–1938: kniha o čtyřicetiletí Odborné školy Gremia knihkupců a nakladatelů v Praze (Praha 1940);

Cech českých hudebních nakladatelů (in: Hudba a národ, ed. Václav Mikota, Praha 1940, s. 126–132);

Rod Pazdírků (in: Hudba a národ, ed. Václav Mikota, Praha 1940, s. 132–133);

Paměti a osudy: knihkupecké vzpomínky na léta 1871–1884 (Praha 1999).

Literatura

ČSHS.

MSN.

 

Viktor Velek

Datum poslední změny: 2.8.2010