Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Merhaut, Josef

Tisk


Charakteristika: Novinář, kritik a spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity:13.10.1863
Datum úmrtí/ukončení aktivity:5.9.1907
Text
Literatura

Merhaut, Josef, novinář, kritik a spisovatel, narozen 13. 10. 1863, Švabín (u Zbiroha), zemřel 5. 9. 1907, Brno.

 

Pocházel z chudých poměrů, nedokončil studium na pražském (malostranském) gymnáziu, byl krátce členem putovní herecké společnosti, navštěvoval jako mimořádný posluchač právnickou fakultu. Stal se roku 1884 pomocníkem v redakci pražského listu Pokrok, od 1885 spojil svůj život a práci s Brnem a jeho staročeským listem Moravská orlice; působil zde jako redaktor, divadelní referent, fejetonista, vedoucí kulturní rubriky, od 1891 šéfredaktor. Vypracoval se v jednu z předních osobností kulturního života národnostně smíšeného Brna (resp. jeho české – moravské složky), zasloužil se o zvelebení Národního divadla, byl spoluzakladatelem periodika Niva, Klubu přátel umění (první předseda literárního odboru, později přejmenovaného na Moravské kolo spisovatelů). Jeho osobní život poznamenávaly tragédie, v literární tvorbě, silně inspirované Brnem a jeho sociálními a národnostními problémy (Povídky, Had a jiné povídky, Černá pole, Andělská sonáta, Vranov), se projevovaly vlivy naturalismu, ale též impresionismu a symbolismu; psal i básně. Pokládán za předního představitele moravské literatury na zlomu 19. a 20. století. V divadelní kritice se zasazoval o realistické, sociálně angažované drama. Kritiky, fejetony, reportáže, proslovy apod. shrnula publikace Výbor fejetonů Josefa Merhauta (Miloslav Hýsek, ed., 1908).

 

V hudbě Merhaut, působící v Brně v době Janáčkova prudkého zrání, obdivoval a prosazoval dílo Bedřicha Smetany: napsal básně Bedřichu Smetanovi (1884), Proslov ku padesátému představení Prodané nevěsty v Brně (1888), K cyklu Smetanovu (1901); otištěno v publikaci Podbrdský kraj II. Premiéru Janáčkovy opery Počátek románu uvítal fejetonem v Moravské orlici (10. 2. 1894; bylo mu mimo jiné blízké Janáčkovo krédo o „hudbě pravdy“), referoval např. o Čajkovského Pikové dámě (22. 1. 1896) atd. Na jeho texty psalo písně několik českých skladatelů, zejména Josef Bohuslav Foerster, ale též Vítězslav Novák, Jaroslav Kvapil a další. Povídku Andělská sonáta zamýšlel zhudebnit Leoš Janáček (1903, načrtl části operního libreta).


Literatura

I. Lexika

Slovník českých spisovatelů (Praha, Československý spisovatel 1964).

ČSHS (heslo Ivan Poledňák).

Lexikon české literatury III (Praha, Academia 2000).

 

II. Ostatní

Podbrdský (berounský) kraj II, 1924/25.

Straková, Theodora: Janáčkovy operní náměty a torsa (Musikologie 3, 1955, s. 426–428).

Horová, Eva: Opera Počátek románu (diplomová práce, Masarykova univerzita, Brno 1956).

Jeřábková, Zdenka: Josef Merhaut a dramaturgie Národního divadla v Brně v letech 1885–1905 (in: Brno v minulosti a dnes 5. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, Brno, Krajské nakladatelství 1963, s. 69–90).

Simeone, Nigel – Tyrrell, John – Němcová, Alena – Straková, Theodora: Janáček’s Works: A Catalogue of the Music and Writings of Leoš Janáček (Oxford University Press 1997, s. 328; zde další literatura).

 

Ivan Poledňák

Text

Datum poslední změny: 18.1.2010