Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Perlík, Romuald

Tisk

(Rudolf)

Charakteristika: Hudební archivář a historik

Datum narození/zahájení aktivity:11.3.1882
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.5.1947
Text
DíloLiteratura

Perlík, Romuald (Rudolf), hudební archivář a historik, narozen 11. 3. 1882, Mýto (v Čechách), zemřel 26. 5. 1947, Praha.

Po studiu gymnázia v Klatovech vstoupil roku 1900 do premonstrátského řádu v Praze na Strahově (vysvěcen byl roku 1905). Působil na řádových farách, po první světové válce se stal kantorem, spravoval strahovský archiv a učil náboženství na různých pražských školách. Současně studoval hudební vědu na pražské univerzitě (roku 1923 získal titul PhDr.) a roku 1929 se habilitoval na teologické fakultě jako docent církevního zpěvu a hudby. Významně se zasloužil o uspořádání strahovského archivu, kde objevil řadu cenných pramenů k dějinám kláštera. To mu umožnilo napsat pojednání o osobnostech působících na Strahově (Šimon Josef Truska, Jan Lohel Öhlschlägel), jakož i důležitou stať s názvem K dějinám hudby a zpěvu na Strahově až do první pol. XVIII. století. Od počátku dvacátých let pravidelně publikoval v časopise Cyril, v letech 1931–36 tento časopis redigoval. Do jiných časopisů (Hudba a škola, Hudební výchova, Věstník pěvecký a hudební, Radiojournal) přispíval spíše příležitostně.


Dílo

Dílo literární

Knižní monografie

Frater Šimon Josef Truska 1735–1809 (Praha 1924);

K dějinám hudby a zpěvu na Strahově až do první pol. XVIII. století (Praha 1925);

Jan Lohel Öhlschlägel (Praha 1927).

Články a stati (výběr)

Bohumír Jan Dlabač (Cyril 47, 1921, s. 1–5, 22–23);

Michael Martinovský (Věstník pěvecký a hudební 28, 1924, č. 1, s. 2–3);

Básník a hudebník Bruno Sauer sedmdesátníkem (Cyril 53, 1927, č. 5–6, s. 34);

Lidový zpěv (Cyril 55, 1929, č. 9–10, s. 93–94);

Půlstoletí církevní hudby v Čechách (Cyril 55, 1929, s. 6–7, 29–30, 44–45, 97; Cyril 58, 1932, s. 20, 54–55, 80–82, 96);

Seznam církevních skladeb Brunona Sauera (Cyril 55, 1929, č. 7–8, s. 81–82);

Chorál svatováclavský (Hudba a škola 2, 1929–30, č. 1, s. 2–9);

Cyrilské hnutí v uplynulém půlstoletí (Cyril 56, 1930, č. 1–2, s. 3–5);

Za zemřelým mistrem Eduardem Treglerem (Cyril 58, 1932, č. 7–8, s. 105);

Fr. X. Brixy na kůru strahovském (Hudební výchova 13, 1932, č. 2–3, s. 20–22);

František Xaver Brixi (Radiojournal 10, 1932, č. 9, s. 4–6);

Čeští mistři houslaři (Cyril 60, 1934, č. 5–6, s. 60–62).

Literatura

I. Lexika

OSNND.

ČSHS.

II. Ostatní

Tempo 11, 1931–32, č. 8, s. 317.

Tempo 19, 1946–47, č. 9–10, s. 309.

Jan Karafiát

Datum poslední změny: 29.1.2012