Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Séquardtová, Hana

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:30.3.1930
Datum úmrtí/ukončení aktivity:4.11.1983
Text
DíloLiteratura

Séquardtová, Hana, muzikoložka, narozena 30. 3. 1930, Čáslav, zemřela 4. 11. 1983, Praha.

Absolventka Učitelského ústavu v Kutné Hoře (1944–48). V roce 1949 složila státní zkoušku z klavírní hry a v témže studiu pokračovala soukromě u Albína Šímy. V letech 1951–56 byla řádnou posluchačkou oboru hudební věda u Mirko Očadlíka a Antonína Sychry na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium ukončila dipl. prací Polka v díle Bedřicha Smetany (1956 strojopis). Za předmět své kandidátské práce Séquardtová zvolila téma Konstanty a proměny ve Smetanovské tvorbě (1968 strojopis, 1978 Panton, Praha).
Působila jako odborná a později vědecká pracovnice v Muzeu Bedřicha Smetany v Praze, kde se též podílela na smetanovské propagaci, mimo jiné zrealizovala několik úspěšných smetanovských expozic. Po smrti Mirko Očadlíka převzala úlohu komentátorky na smetanovských koncertních cyklech Věry Řepkové a ujala se systematického kritického vydávání Smetanova klavírního díla.
Byla členkou autorského týmu, založeného Karlem Janečkem, pro přípravu a vypracování několikasvazkové kolektivní monografie o díle a životě Bedřicha Smetany (ed. klavírní dílo a s Miloslavem Malým životopis Bedřicha Smetany).
Je autorkou řady odborných statí a popularizačních článků (bulletiny k smetanovským výstavám a programy ke koncertům).


Dílo

I. Dílo literární

Sborníky, studie, magisterské a disertační práce (výběr)
Polka v díle Bedřicha Smetany (Dipl. práce FF UK Praha 1956, strojopis);
Soupis rukopisů Bedřicha Smetany (Sborník musea Bedřicha Smetany 1, Praha 1959);
Konstanty a proměny ve Smetanovské tvorbě (Panton, Praha 1978);
Bedřich Smetana (P. Reclam, Leipzig 1980);
Bedřicha Smetana (Hudební profily sv. 26, Praha, Editio Supraphon 1988);
Předmluvy k notovým edicím: Bedřich Smetana. Klavírní dílo (Praha, Editio Supraphon, Museum Bedřicha Smetany 1968, 1973, 1980, 1982).


II. Dílo hudební

Edice notových pramenů (výběr)
Smetana Bedřich. Klavírní dílo. Svazek čtvrtý. Lístky do památníků (Praha, Editio Supraphon, Museum Bedřicha Smetany 1968, red. Mirko Očadlík, Hana Séquardtová);
Smetana Bedřich. Klavírní dílo. Svazek pátý.  Skladby virtuosní (Praha, Editio Supraphon, Museum Bedřicha Smetany 1973, red. Mirko Očadlík, Hana Séquardtová);
Smetana Bedřich. Klavírní dílo. Svazek druhý. Polky (Praha, Editio Supraphon, Museum Bedřicha Smetany 1980, red. Mirko Očadlík, Hana Séquardtová);
Smetana Bedřich. Klavírní dílo. Svazek první.  První cykly (Praha, Editio Supraphon, Museum Bedřicha Smetany 1982, red. Mirko Očadlík, Hana Séquardtová);
Bedřich Smetana (aus dem Tschechischen übertragen von Jan Gruna). Leipzig: Philipp Reclam jun., 1985;
Smetana Bedřich. Poklad melodií. Svazek druhý (Praha, Editio Supraphon 1997).

Literatura

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Jiránek, Jaroslav: Za Hanou Séquardtovou (Hudební věda 21, 1984, č. 2, s. 190–191).

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 13.11.2007