Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vinohradský Hlahol

Tisk


Charakteristika: Ženský pěvecký sbor

Text
Literatura

Vinohradský Hlahol, ženský pěvecký sbor, zahájení činnosti 1881, Královské Vinohrady (Praha).

 

Sbor vznikl v Měšťanské besedě tehdy samostatného města Královské Vinohrady jako šestačtyřicetičlenný mužský pěvecký sbor a 25. března 1882 se konal jeho zahajovací koncert pod vedením prvního sbormistra Jana Vobořila. Ženská část byla vytvořena v roce 1894 a jako smíšený sbor existoval do roku 1989, kdy zemřel poslední mužský člen, sbormistr František Kálal. Aby spolek nezanikl, spojil se s Vyšehradským komorním sborem pod uměleckým vedením Květuše Žákové. Od té doby funguje Vinohradský Hlahol jako ženské sdružení. Počet zpěváků a zpěvaček se během existence Hlaholu měnil, na počátku století měl dokonce téměř sto padesát členů. Ve sboru se vystřídalo přes dvacet dirigentů. Mezi významné patří Karel Kovařovic, Karel Šebor, Jaroslav Křička, Karel Šejna a další.

Hlahol zpočátku vystupoval na večerních a zahradních slavnostech a byl na běžné úrovni tehdejších spolků. V repertoáru měl sbory, které vyhovovaly vlasteneckým nárokům tehdejší doby (např. sbory Křížkovského, Smetanovy, Bendlovy a jiné), ale i chrámová hudba (Requiem Pavla Křížkovského, Česká mše od Josefa Chmelíčka a další). Pořádal také večery zaměřené hudebně na určitou oblast (večer ruský, jihoslovanský, románský). Na začátku 20. století za sbormistrů Stanislava Jiránka či Milana Zuny se vypracoval mezi nejlepší české sbory a začal provozovat díla orientující se na moderní českou tvorbu (např. Josef Klička, Bohuslav Jeremiáš, Josef Bohuslav Foerster, Vítězslav Novák, Vojtěch Bořivoj Aim, Emil Axman, Záboj Bláha-Mikeš, Miroslav Krejčí, Jaroslav Křička, z cizích autorů např. Ferenc Liszt a další). Dnes je na jeho repertoáru dále např. Bohuslav Martinů či František Spilka. Spolupracoval s Českou filharmonií na dílech kantátových, s AMU na operách, s Městským divadlem na operetách, pořádal zájezdy do ciziny (především na slovanský jih).

Vinohradský Hlahol se stal roku 1969 zakládajícím sborem Unie českých pěveckých sborů a je jejím aktivním členem dodnes. Spolupracuje s humanitárním sdružením Život 90. V roce 2001 mu bylo uděleno čestné uznání za 120 let činnosti a sbormistryně Květuše Žáková obdržela Zlatý odznak s granáty.


Literatura

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Padesát let pěveckého sboru "Vinohradský Hlahol": 1881 až 1931 (Praha 1931).

www.ceske-sbory.cz
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/408330-hlahol-vinohradsky

Petr Kudláček

Datum poslední změny: 11.8.2009