Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Scheufler, Vladimír

Tisk


Charakteristika: Etnograf, skladatel a vědecký pracovník

Datum narození/zahájení aktivity:17.4.1922
Text
DíloLiteratura

Schleufler, Vladimír, etnograf, skladatel a vědecký pracovník, narozen 17. 4. 1922, Mírov (okr. Šumperk), zemřel 1995, místo nezjištěno.

 

Po maturitě na pražském klasickém gymnáziu (1941) studoval hudební vědu a národopis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1945–48). Titul PhDr. získal v roce 1948 obhajobou dizertační práce Problém vzniku a původu českých a německých lidových tanců s proměnlivým rytmem. V roce 1958 získal titul CSc.

Hudbě se učil soukromě v Lipsku a Praze, klavíru a teorii u J. Sborníka, skladbě u Felixe Petyrka (1942–43) a Karla Boleslava Jiráka. Současně navštěvoval lektorské kurzy Metoda Doležila.

Po škole byl Scheufler zaměstnán v Městském muzeu v Ostravě (1949–52). Prováděl na Jablunkovsku etnografické sběry, hudebně-folkloristický průzkum realizoval na Hlučínsku a Těšínsku. Od roku 1953 pracoval jako vědecký pracovník Ústavu pro etnografii a folkloristiku v Praze. Působil rovněž v poradním sboru pro lidovou výrobu a umělecká řemesla Ministerstva školství a kultury, od roku 1956 externě přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Schleufler byl členem redakčních rad Slezského sborníku, Radostné země, Českého lidu, Umění a řemesel.

Jeho skladby byly provedeny jen částečně, většina je jich v rukopisech.


Dílo

Dílo literární

 

Samostatně vydané publikace (výběr)

Předmluva a životopis Fr. Suchého v jeho díle Lidové písně a tance z Polabí na Královéměstecku (Praha 1955);

Dějiny chodské keramiky (Plzeň, Krajské nakladatelství 1959);

Já jsem plavec od vody. Historie jihočeské voroplavby (České Budějovice, Jihočeské nakladatelství 11986; společně s Václavem Šolcem).

 

Studie, stati, články (výběr)

Příspěvek k studiu tanců s proměnlivým rytmem (Český lid 2, 1947, s. 174–175);

Poznámky k příbramským koledám B. Soukupa (Český lid 3, 1948, s. 263);

Úvod do studia tanců s promělivým rytmem (Divadlo 1, 1949/50, s. 495–505, s. 598–600);

Naše lidová píseň (Beseda venkovské ženy 2, 1950, s. 24);

Výskyt lidových tanců s proměnlivým rytmem na Moravě a ve Slezsku (Slezský sborník 48, 1950, s. 321–339);

Několik poznámek k písňovému průzkumu Hlučínska (Český lid 5, 1950, s. 46–50);

Lidové písně z Petřvaldu (Radostná země 1, 1951, s. 130–131);

Lidové písně havířské (Radostná země 1, 1951, s. 121–123; společně s B. Indrou a Ivo Stolaříkem);

Lidová píseň (Radostná země 2, 1952, č. 3–4, s. 98–104);

Boskovický zpěvníček Oldřicha Sirovátky (Český lid 40, 1953);

Zpráva o etnografickém výzkumu na Horšovskotýnsku u českých přesídlenců z Volyně (Československá etnografie 2, 1954, s. 90–100; společně s Otakarem Nahodilem; obsahuje též čes. folklor);

Životní dílo J. F. Svobody (Československá etnografie 2, 1954, s. 100 ad.);

Vorařský folklor (Český lid, 1957, s. 113–118; společně s Václavem Šolcem);

Vratislav Vycpálek 65letý (Československá etnografie 6, 1957).

Literatura

ČSHS (heslo Václava Hanna Jarky; zde výběrový soupis skladeb).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 21.2.2012