Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vážný, Václav

Tisk


Charakteristika: Lingvista, profesor českého jazyka, národopisný pracovník

Datum narození/zahájení aktivity:2.7.1892
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.4.1966
Text
Literatura

Vážný, Václav, lingvista, profesor českého jazyka, národopisný pracovník, narozen 2. 7. 1892, Praha, 26. 4. 1966, tamtéž.

 

Vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze slovanskou a germánskou filologii a indoevropeistiku. Poté působil jako středoškolský profesor na středních školách nejprve v Čechách a po roce 1919 na Slovensku. V roce 1929 se habilitoval na Univerzitě Komenského v Bratislavě a v roce 1935 získal profesuru tamtéž. Byl členem Ústavu pro lidovou píseň v Bratislavě. Zabýval se studiem lidové písně. Je autorem studie s názvem O niektorých chorvátsktch variantoch chorv. alebo slov. piesni ľud. v Chorv. Gróbe (in: sborník Matice slovenské III, 1925, s. 23–32), nebo studie O fonografických zápisoch slov. reči, piesne a ľud. hudby v Prahe v okt. 1929 (Slovenské pohľady 1929, s. 705–707) či textu Z činnosti slov. výboru Státního ústavu pro lid. píseň v ČSR (Bratislava IX, 1935, 195–196, 473–474) ad.

Od roku 1939 působil na Univerzitě Karlově v Praze. Vědecky se zabýval oborem jazykovědné slovakistiky. Patřil k průkopníkům jazykového zeměpisu u nás.


Literatura

ČSHS.

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 2.5.2013