Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Svoboda, Bohumil 2)

Tisk


Charakteristika: Ředitel kůru a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:12.11.1887
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.5.1955
Text
Literatura

Svoboda, Bohumil 2), ředitel kůru a pedagog, narozen 12. 11. 1887, Šlapanice u Brna, zemřel 26. 5. 1955, Nové Město na Moravě (pohřben ve Velkém Meziříčí).
 
Syn ředitele kůru, u kterého získal základy hudebního vzdělání, bratr hudebního pedagoga a skladatele Jaroslava Svobody. Na varhanické škole v Brně byl Janáčkovým žákem (1903–04). Působil ve Velkém Meziříčí jako učitel hudby (asi již 1907), ředitel hudební školy spolku Hlahol (asi 1910), ředitel kůru a varhaník (ad 1921). Vyučoval zpěvu na reálce. S Hlaholem provedl velká česká kantátová díla, s žákovským sborem reálky pořádal hodnotné akademie. Autor chrámových skladeb (v rukopise), zvláště Česká mše vánoční (slova B. Krejčí), Vánoční mše koledová, České rekviem, věnované památce Meziříčanů, ubitých nacisty 7. 5. 1945, „latinská" a „krátká“ mše, hymny, vložky. Ze světských zejména orchestrální suita Z venkova, sbory a úpravy lidových písní pro mužský a pro smíšený sbor.
Literatura
ČSHS.
 
Petr Macek
Text

Datum poslední změny: 4.8.2010