Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vykydal, Adolf

Tisk


Charakteristika: Dirigent, sbormistr a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:21.3.1930
Datum úmrtí/ukončení aktivity:8.4.2009
Text
Literatura

Vykydal, Adolf, dirigent, sbormistr a hudební pedagog, narozen 21. 3. 1930, Biskupice (okres Svitavy), zemřel 8. 4. 2009.

Hudební nadání zdědil po svém otci Viktorovi, který ovládal hru na křídlovku, trubku a housle, po první světové válce přidal ještě varhany, aby se mohl stát místním varhaníkem. V deseti letech se Adolf začal učit hře na housle, klavír a varhany v Městečku Trnávce u učitele Miloslava Hrubého, až do roku 1944, kdy byl totálně nasazen. Po ukončení měšťanské školy v Chornicích po druhé světové válce začal navštěvovat brněnskou konzervatoř, kde studoval dirigování a hru na bicí nástroje. Doma působil v biskupické kapele a jevíčském tanečním orchestru. V roce 1949 vykonal státní zkoušku pro učitele hudby na housle a o tři roky později absolvoval na konzervatoři. Ve studiu pokračoval oborem dirigování u Václava Talicha na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Souběžně byl členem orchestru Slovenského národního divadla v Bratislavě, tou dobou pod vedením Zdeňka Chalabaly. Vysokou školu ukončil u Ľudovíta Rajtera a hned nastoupil na místo dirigenta Slovenského národního divadla v Bratislavě (1958). Roku 1961 byl v tomtéž divadle jmenován dirigentem opery a baletu. Předvedl např. celostátní premiéru baletu Ikaros (Tibor Andrašovan) v roce 1965, dále dílo Hloupý Honza (Vítězslav Nezval), Slovanské tance (Antonín Dvořák), v zahraničí Taneční suitu, Dívku a chuligána a Leningradskou symfonii Dmitrije Šostakoviče atd. V Německu účinkoval ve Státním divadle v Drážďanech, na mezinárodních hudebních festivalech v Berlíně a Wiesbadenu. Hostoval v Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Řecku, Finsku a v mnoha jiných zemích. V roce 1992 odešel do penze, občas stále vystupoval ve Slovenském národním divadle, poté se jeho hlavním stanovištěm do roku 1999 stala Státní opera v Banské Bystrici. Kromě toho také organizoval a dirigoval Piešťanský lázeňský orchester, učil dirigování na bratislavské konzervatoři a vedl místní školní symfonický orchestr. Za svou práci získal řadu ocenění, například Cenu kolegia muzikologů a kritiků Spolkové republiky Německo za představení Svěcení jara Igora Stravinského a Cenu svazu divadelních umělců za nastudování baletu Pouť v bouřce od Kara Karajeva. Ke svým 75. narozeninám dirigoval ve Slovenském národním divadle v Bratislavě Labutí jezero (Pjotr Iljič Čajkovskij). Kritiky celého světa vyzdvihovaly jeho citlivé skloubení hudby s pohybem na jevišti.


Literatura

Ι. Lexika
ČSHS.
Čížik, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri (Bratislava 1986).

I
Ι. Ostatní
Suchomel, Jan: Významné osobnosti Jevíčska v Městském muzeu. Adolf Vykydal dirigoval na evropských scénách (Jevíčský zpravodaj, 2004, č. 11, s. 8–10). Též elektronicky:
http://www.jevicko.cz/soubory/2004_listopad.pdf
Pávek, Dušan: Nedělní odpoledne v Jevíčku patřilo dechovce (Jevíčský zpravodaj, 2005, č. 11, s. 10). Též elektronicky: http://www.jevicko.cz/soubory/2005_listopad.pdf

Nikola Illeová

Datum poslední změny: 18.1.2010