Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Modr, Antonín

Tisk


Charakteristika: hudební vědec, pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:17.5.1898
Datum úmrtí/ukončení aktivity:22.4.1983
Text
DíloLiteratura

Modr, Antonín, hudební vědec, pedagog a skladatel, narozen 17. 5. 1898, Strašice (okr. Rokycany), zemřel 22. 4. 1983, tamtéž.

 

Počátky jeho hudebního vzdělání jsou spojeny s rodnými Strašicemi, kde se jako devítiletý učil u místního venkovského koláře hře na trubku, housle a violu. Jako čtrnáctiletý začínal hrát ve vojenských kapelách v Roveretu v Itálii (vojenská hudba Císařských tyrolských myslivců) a na Slovensku v Rimavské Sobotě. Ve svém rodišti pracoval jako dělník. Profesionální hudební dráhu zahájil studiem skladby na pražské konservatoři ve svých jednadvaceti letech (1919 ̶ 23), poté pokračoval na mistrovské škole u Josefa Suka v letech 1923 ̶ 25. Ve stejném období se věnoval také studiu hry na housle u Rudolfa Reissiga (do roku 1925, státní zkouška 1922). V letech 1923–27 byl jako violista členem České filharmonie, poté orchestru Národního divadla (1927–30) a Symfonického orchestru Českého rozhlasu (1934 ̶ 36), kde také občasně působil jako dirigent. Kromě hudební praxe působil jako pedagog na pražské konservatoři, kde vyučoval hudební teorii, hru na kytaru a staré nástroje (1928 ̶ 45). Od roku 1949 byl v invalidním důchodu. Externě pak vyučoval na Vyšší hudebně- pedagogické škole (1950 ̶ 58), byl sbormistrem pěveckého spolku Lukes (1931 ̶ 34) a členem sdružení Pro arte antiqua (1933). Jako skladatel se věnoval zejména tvorbě klavírní a písňové, přičemž využíval tradičních kompozičních forem. V průběhu druhé světové války se věnoval téměř výhradně chrámové hudbě. Je také autorem řady instruktivních skladeb. Spíše než skladatelským dílem však vynikl jako autor řady hudebně teoretických prací a didaktické literatury. Značnou pozornost věnoval studiu hudebních nástrojů, přičemž s největším ohlasem se setkala jeho organologická publikace Hudební nástroje, která vyšla několikrát u nás i v zahraničí.  Mezi významné práce patří též Nauka o harmonii v otázkách a odpovědích, či Nauka o hudebních formách v otázkách a odpovědích.


Dílo

Dílo hudební

 

Klavírní skladby

Z mládí op. 19c (1932 ̶ 36).

Malá suita op. 12 (1935).

 

Varhanní skladby

Z varhanního skizzáře op. 22 (1944 ̶ 45).

4 slavnostní pochody op. 48 (1950).

 

Komorní skladby

Smyčcový kvartet I. op. 1 (1922).

Smyčcový kvartet II. op. 5 (1926).

Smyčcový kvartet III. Op. 18 (1940).

Smyčcový kvartet IV. (1959).

 

Orchestrální skladby

Symfonietta op. 2 (1923 ̶ 24).

Suita op. 4 (1925).

Ouvertura op. 7 (1929).

Symfonie op. 8 (1933/34).

II. Symfonie (1963).

2 slavnostní pochody op. 11 (1920 až 1932).

Intráda a tanec op. 15b (1937).

2 baletní suity op. 16 (1938).

Variace na vlastní Téma op. 17 (1939).

Poděbradské polky op. 33 (1954).

II. orchestrální suita op. 36 (1956).

Smyčcová serenáda

 

Koncerty

Houslový op. 32 (1954).

Violový op. 35 (1955 ̶ 56).

 

Dílo literární

 

Hudební nástroje. (Praha, první vydání 1938).        

Nauka o harmonii v otázkách a odpovědích. (Praha 1944).

Harmonie v otázkách a odpovědích (Praha 1960).

Všeobecná hudební nauka: otázky a odpovědi. (Praha 1970).        

Příprava k praktickému studiu nauky o harmonii a stavbě melodických vět.

Nauka o kontrapunktu.                                                

Nauka o hudebních formách v otázkách a odpovědích.

Stati (o starých violách). In: Hudebně vědné kolokvium XXVII  ̶ 1934.

Stati (o houslích). In:  Hudebně vědné kolokvium XXIX ̶ 1936. 

Literatura

I. Lexika    

ČSHS.

ČSS.

Skladatelé dneška (ed. Čeněk Gardavský, Praha, 1961).

 

II. Ostatní

Hudební rozhledy XI, 1958, s. 347.

www.musicbase.cz/skladatele/649-modr-antonin/

 

Tatiana Škapcová

Datum poslední změny: 12.1.2016