Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Votoček, Emil

Tisk


Charakteristika: hudební skladatel a autor textů o hudbě

Datum narození/zahájení aktivity:5.10.1862
Datum úmrtí/ukončení aktivity:11.10.1950
Text
Literatura

Votoček, Emil, hudební skladatel a autor textů o hudbě, narozen 5. 10. 1862, Hostinné, zemřel 11. 10. 1950, Praha.

 

Profesor na české technice v Praze, přední odborník na organickou chemii. Od dětství tíhnul k hudbě, systematičtěji se jí začal věnovat až ve třiceti letech. Šest let se soustavně vzdělával hudbě soukromým studiem u Františka Spilky, poté studia přerušil a od roku 1934 se již definitivně věnoval skladatelské činnosti, napsal velké množství děl rozmanitých forem, z nichž většina zůstala v rukopise. Složil několik klavírních skladeb, dva smyčcové kvartety (1942, 1947), Rapsodii pro orchestr (1945) aj. Ovlivněn byl zejména ranou tvorbou Vítězslava Nováka. Vydal cenný Hudební slovník cizích výrazů a rčení. Část I. Cizojazyčně-česká, Část II. Česko-italská (Praha 1946). Zde podává hlavně italskou a zčásti francouzskou hudební terminologii a její české ekvivalenty.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Hudební rozhledy 3, 1950, číslo 3, s. 26 (nekrolog).

 

Petr Macek

Datum poslední změny: 6.6.2014