Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dvořák, Karel Boromejský

Tisk

(Boromeus)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:26.10.1856
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.6.1909
Text
Literatura

Dvořák, Karel Boromejský, houslař, narozen 26. 10. 1856, Praha, zemřel 28. 6. 1909, Zbraslav u Prahy.

Syn houslaře Jana Baptisty Dvořáka. Bratr houslaře Jaroslava Antonína Dvořáka. V letech 1872–1876 se vyučil u svého otce. Brzy po vyučení odešel do ciziny. Do roku 1879 pracoval jako tovaryš ve Vídni u Thomase Zacha a Davida Bittnera. V letech 1879–1882 pracoval u Hip. Silvestra-Chrétiena a do 13. 11. 1885 u Gand a Bernardela v Paříži. V roce 1886 se vrátil do Prahy, kde zastupoval nemocného otce. V roce 1888 se v jeho dílně osamostatnil. Dvořák byl velkým znalcem a obdivovatelem starých nástrojů. Vlastnil rozsáhlou sbírku, kterou jeho vdova v roce 1952 darovala Národnímu muzeu v Praze. Na Narodopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 1895 byl vystaven kvartet jeho nástrojů spolu s částí jeho sbírky. Dvořákovy nástroje jsou nespornými uměleckými díly. Stal se proslulým představitelem pražské houslařské školy, i když jeho práce nesly prvky školy francouzské. K. B. Dvořák patří mezi nejvýznačnější české houslaře z celé historie.


Literatura

Homolka, Eduard Emanuel Karel: Životopisné zprávy o houslařích v Praze a okolí (Praha 1896, s. 27).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 44–45).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s.116, 149–150, 177, 206).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 34–40).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 99).

Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 17.11.2002