Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dufková, Eugenie

Tisk

(Poledňáková)

Charakteristika: Archivářka, muzikoložka, teatroložka, redaktorka, dramaturgyně a kulturní publicistka

Datum narození/zahájení aktivity:10.3.1932
Text
DíloLiteratura

Dufková, Eugenie (roz. Poledňáková), archivářka, muzikoložka, teatroložka, redaktorka, dramaturgyně a kulturní publicistka, narozena 10. 3. 1932, Brno.

Po maturitě na gymnáziu v Brně-Králově Poli (1950) studovala hudební a divadelní vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1956) u Jana Racka a Bohumíra Štědroně. Magisterský titul získala obhajobou diplomové práce Vztahy Vítězslava Nováka a Břetislava Bakaly ve světle korespondence. V roce 1973 získala titul PhDr.

Většinu své odborné práce zasvětila Národnímu divadlu v Brně, kde byla zaměstnána v letech 1957–94, potom ještě několik let externě. Redigovala zde divadelní časopis Program (1964–92) a několik almanachů brněnských divadel.

Své studie, články, recenze a zprávy publikovala především v časopise Program a v denním tisku. V letech 1993–98 byla externí pedagožkou Masarykovy univerzity v Brně.

V roce 1996 obdržela Cenu města Brna za reprezentativní třísvazkový slovník Postavy brněnského jeviště, jehož byla – společně s Bořivojem Srbou a dalšími – spoluautorkou a redaktorkou.


Dílo

Dílo literární

Samostatně vydané publikace

Olga Skálová (Brno, Státní divadlo 1988);

Malé memoáry. 1. řada (Brno, Šimon Ryšavý 1997);

Váňa Psota (Brno, Šimon Ryšavý 1997);

Letokruhy Ladislava Lakomého (Brno, Šimon Ryšavý 1998);

Vojtěch Štolfa. Malíř a scénograf (Brno, Akademické nakladatelství CERM 2001);

Primabalerína Mira Figarová. Révérence (Brno, Masarykova demokratická akademie 2009).

Studie, stati a analýzy (výběr)

Balet v divadle Na hradbách (in: Mahenovo divadlo 1978, zvláštní číslo časopisu Program, duben 1978, s. 24–26);

Na okraj (in: Musicologica Olomucensia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Fakultas philosophica. Philosophica – Aesthetica 33, sv. 9, Olomouc, Univerzita Palackého 12007, s. 75–85).

Editorka, redaktorka, autorka hesel ve slovnících a encyklopediích

ČSHS;

Almanach Státního divadla v Brně. Opera – balet – činohra – zpěvohra (Brno [Státní divadlo] 1969; editorka);

Almanach Státního divadla v Brně I. (Brno, Státní divadlo 11974; editorka);

Almanach Státního divadla v Brně II. Soupis repertoáru českého divadla v Brně 1884–1974 (Brno, Státní divadlo 11974; editorka a autorka kapitoly Přehled repertoáru v období 1960–1974; editorka);

Putování múzy Thálie. Příloha. Část obrazová, repertoár. K 100 letům otevření budovy Národního divadla v Brně, na Veveří ulici (Brno, Státní divadlo 1984; editorka, redaktorka);

Postavy brněnského jeviště I. (1884–1984). Umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně (Brno, Státní divadlo 1985–1989; redaktorka, autorka hesel);

Postavy brněnského jeviště II. (1884–1989). Umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně (Brno, Státní divadlo 1985–1989; redaktorka, autorka hesel);

Postavy brněnského jeviště III. (1884–1994). Umělci Národního, Zemského a Státního divadla v Brně (Brno, Národní divadlo 1990–1994; redaktorka, autorka hesel);

Reduta. Divadlo na Horním náměstí (Brno, Bedřich Maleček – BM Typo 2005; redaktorka a autorka kapitoly Znamení Parnasu).

Články, zprávy, rozhovory, nekrology (výběr)

Růžový kavalír (Před oponou 12, 1957, č. 3–4);

Festival Leoše Janáčka v Brně (Před oponou 12, 1958, č. 12);

Opereta je pohádka, muzikál ne. S pětasedmdesátníkem Stanislavem Fišerem o jeho režijním stylu (Rovnost (Brno) 6, 14. 12. 1996, č. 293, příloha Víkend, s. III);

Pěvec doma nedoceněný (Lidové noviny 12, 14. 1. 1999, č. 11, s. 11).

Dokumentární pořad

Mistr (Česká televize 2009; režie Petr Hajn; odborná spolupráce Eugenie Dufková a Karel Littera).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (heslo Bohumíra Štědroně).

Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima (Praha, Divadelní ústav 12001, s. 62).

II. Ostatní (výběr)

Suchomelová, Jaroslava: Krásná kniha o velkém tanečníkovi (Slovo 89, 20. 10. 1997, č. 246, s. 8).

Mareček, Luboš: Kniha (Divadelní noviny 6, 28. 10. 1997, č. 18, s. 2).

Ptáčková, Věra: Váňa Psota (Literární noviny 9, 7. 1. 1998, č. 1, s. 14).

Jan Pirner

Datum poslední změny: 8.2.2012