Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Basler, Jan

Tisk


Charakteristika: klavírista, houslista, dirigent, skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:27.2.1947
Datum úmrtí/ukončení aktivity:4.6.1929
Text
Literatura

Basler, Jan, klavírista, houslista, dirigent a skladatel, narozen 27. 2. 1847, Kutná Hora, zemřel 4. 6. 1929, Praha.

 

Středoškolské studium absolvoval na gymnáziu v Jindřichově Hradci, poté studoval práva v Praze a Vídni. Po ukončení právnických studií roku 1873 vstoupil do služeb finanční správy a působil jako konceptní úředník, a to celkem osm let v Jičíně. Zde se účastnil hudebního života. V letech 1882–96 přispíval do časopisu Dalibor. V roce 1881 přišel do Plzně a začal rozvíjet tutéž činnost jako v Jičíně. Roku 1882 spolu se skladatelem Hynkem Pallou a dalšími přáteli hudby založil Filharmonický spolek plzeňský, jehož byl po celé trvání jednatelem a Hynek Palla dirigentem. Této funkci věnoval všechen volný čas. Byl činným též jako člen smyčcového kvarteta, které se utvořilo ve jmenovaném spolku. Později, v době nemoci Hynka Pally, byl i aranžérem koncertů a převzal jeho vedení, aby existenci spolku udržel.

Poté co v roce 1896 Hynek Palla zemřel, Filharmonický spolek plzeňský zanikl a Jan Basler byl jmenován vrchním finančním radou a šéfem okresního finančního ředitelství v Chrudimi. Tam organizoval orchestrální sbor při pěveckém spolku Slavoj a převzal funkci dirigenta orchestru. V roce 1897 byl přeložen do Plzně.

Komponoval kratší klavírní skladby, mezi nimi také taneční, z nichž některé vyšly tiskem u Františka Augustina Urbánka v Praze.


Literatura

ČSHS.

 

Andrea Vaňková

Datum poslední změny: 28.11.2018