Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Novák, Přemysl

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:13.9.1925
Datum úmrtí/ukončení aktivity:11.2.1975
Text
DíloLiteratura

Novák, Přemysl, muzikolog a skladatel, narozen 13. 9. 1925, Brušperk (Frýdek-Místek), zemřel 11. 2. 1975, Brno.
 
Základní hudební vzdělání získal v rodišti u učitele Františka Palkovského a v ostravském Ústavu hudby a zpěvu (1942–45).Vystudoval reálné gymnázium v Místku (maturita 1945). Po válce byl na brněnské konzervatoři žákem Jaroslava Kvapila ve skladbě a zároveň studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity hudební vědu u Jana Racka (PhDr. 1952). V roce 1949 se stal na Katedře hudební vědy brněnské filozofické fakulty asistentem a tajemníkem katedry. Dirigoval studentský soubor, pro který zároveň komponoval. V letech 1953–59 jako odborný asistent a vědecký aspirant publikoval studie s janáčkovskou tématiku (svá zjištění o vzniku mužského sboru Vínek, o skladatelově poslední vůli apod.). Jako vysokoškolský učitel v padesátých letech 20. století prosazoval dobové dogmatické názory na hudební tvorbu, estetiku a společenský vývoj. Z počátku též komponoval skladby v duchu ždanovovské linie socialistického realismu (mimo jiné pionýrské písně a častušky). V šedesátých letech přesídlil do Ostravy, kde byl v době 1960–67 ředitelem konzervatoře. Pak se vrátil do Brna na místo dramaturga opery Státního divadla, kde také po sedmi letech zemřel.
Dílo
I. Dílo hudební

Ostrava. Melodram na slova Vojtěcha Martínka, 1944;
Dvě skladbičky pro sólové violoncello, 1944 – přepracováno 1960;
Sonatina pro housle a klavír, 1947;
Písně jaru, 1948;
Matce, 1948 – přepracováno 1960;
Sonáta pro violoncello a klavír, 1949;
A přece bude žít má zem. Cyklus mužských sborů, 1958.
 

II. Dílo literární

Samostatně vydaná  publikace
Malá kronika dětských sborů Františka Lýska  (Brno 1960).
       
Studie a články
Raimonda Dienová (Rozbor symfonické básně Ludvíka Podéště) (Hudební rozhledy 5, 1952, č. 7, s. 8–9);
Progresivní vlastnosti hudebních děl (in: Sborník prací FF brněnské univerzity, B 2, 1954, s. 167–177);
Předmluva k českému vydání Pamětí H. Berlioze (Praha 1955, 19562);
Účast dělnictva a sociální demokracie v boji o založení české univerzity na Moravě (spoluautor Konečný, Zdeněk, in: Sborník prací FF brněnské univerzity 4, 1955, s. 72–84);
Podíl filosofické fakulty na autorském právu Leoše Janáčka (in: Sborník prací FF brněnské univerzity 4, 1955);
Poslední vůle Leoše Janáčka (Časopis Matice moravské 75, 1956, číslo 3–4, s. 279–299);
Odkaz Leoše Janáčka filosofické fakultě (in: Sborník prací FF brněnské univerzity 6, 1957, č. 2, s. 77–101);
K zahájení výzkumu o hudební a pěvecké činnosti lašských spolků v 2. polovině 19. století (Radostná země VII, 1957, č. 2, s. 59–62);
Neznámý rukopis Vladimíra Helferta (Časopis Moravského muzea 77, 1958, č. 1/2);
Janáčkova umělecká pravda (Host do domu 5, 1958, č. 8, s. 360–362);
K otázce tonálních zákonitostí středolašských lidových písní (in: Sborník prací FF brněnské univerzity, F 2, 1958, s. 55–67);
Vladimír Helfert – tvůrce Janáčkova archivu (in: Musikologie, sborník pro hudební vědu a kritiku 5, 1958, s. 181–221);
Píseň z těžkého života zrozená (Radostná země IX, 1959, č. 2, s. 56–58);
Vznik Janáčkova sboru Vínek (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 9, s. 367–370);
Hudebněfolkloristická historiografie ve Slezsku a na severovýchodní Moravě (in: Slezský sborník 60, 1962, s. 187–202);
O společenském poslání hudební kritiky (Červený květ 7, 1962, s. 313–314);
K problémům historiografie a systematiky hudebních nástrojů zváště membranofonů a idiofonů  (Hudební nástroje 4, 1967, č. 5, s. 147–148 a č. 6, s. 172–173);
Výběrový soupis prací Josefa Burjanka v chronologickém řazení (in: Sborník JAMU 7, Brno 1980, s. 235–237).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
Biografický slovník Slezska a severní Moravy 5 (Opava – Ostrava 1996).
 
II. Ostatní
Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka. Paměti a dokumentace  (Ostrava 1981).
Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje (Ostrava 1987).
Almanach 50 let Janáčkova konzervatoř v Ostravě 1953 – 2003 (Ostrava 2003).
Pečman, Rudolf: Z hlubin paměti (Brno 2007).
 
Karel Steinmetz
Datum poslední změny: 20.1.2009