Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Wentzely, Mikuláš František Xaver

Tisk

(Vencelius, Wentzl, Wentzel, Wentzeli, Wentselli, Wentzelius; Niklaus Franz Xaver, Nicolaus)

Charakteristika: varhaník, skladatel, regenschori

Text
DíloLiteratura

Wentzely, Mikuláš František Xaver (též Vencelius, Wentzl, Wentzel, Wentzeli, Wentselli, Wentzelius; Niklaus Franz Xaver, Nicolaus), varhaník, skladatel, regenschori, narozen 1643, místo neznámé, zemřel 19. 10. 1722, Praha.

 

Narodil se zřejmě roku 1643. O jeho původu a hudebním vzdělání nejsou známé žádné bližší informace. Roku 1678 se neúspěšně ucházel o místo ve službách olomouckého biskupa Karla Lichtenštejna-Castelcorna. Jednalo se pravděpodobně o pozici varhaníka. Okolo roku 1684 byl činný v Praze jako regenschori u křižovníků s červenou hvězdou a zároveň v loretánském kostele na Hradčanech. Wentzely bydlel v Praze na Loretánském náměstí v domě „U zlaté koule“. V letech 1688 až 1705 zastával místo kapelníka ve svatovítské katedrále, kde až do své smrti působil také jako kancelista konzistoře. Přesné datum jeho úmrtí není známo, ale zemřel s největší pravděpodobností na počátku října 1722. Pohřben byl totiž 19. října 1722.   

Z Wentzeleho díla je dochovaná výlučně jeho duchovní tvorba. V předmluvě sbírky Flores verni, která obsahuje 5 mší, 1 requiem a 1 Salve Regina, označuje Wentzely své skladby jako zkomponované ve „stylo Germano-Boëmico […] adornatum.“ Sbírka vyšla v letech 1699/1700 a byla církevními institucemi oficiálně doporučena k užívání při liturgii. Ve své převážně polyfonní latinsky psané figurální hudbě využívá koncertantního stylu. Pro zesílení jednotlivých hlasů často předepisuje fakultativně vokální ripiena, dechové nástroje a dvě violy. 


Dílo

Dílo hudební

 

Flores verni (České muzeum hudby CZ-Pnm, Biblioteka Uniwersytecka PL-Wu).

Mottetum pro festo Corporis Cristi (Hudební sbírka Arcibiskupského zámku v Kroměříži CZ-Kra).

Litaniae de SS:mo Nomine Jesu. 1717 (Hudební sbírka Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou CZ-Pkřiž).

Rorate caeli choraliter pro B a basso continuo (Hudební sbírka Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou CZ-Pkřiž).

Te Deum Laudamus in D (Děkanský úřad římskokatolický v Nymburce CZ-NYd).

De lamentatione Jeremiae prophetae heth cogitavit (Hudební sbírka Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou CZ-Pkřiž).

Venite gentes (Hudební sbírka Arcibiskupského zámku v Kroměříži CZ-Kra).

Literatura

I. Lexika

Dlabacz.

MGG2.

New Grove2.

SČHK.

 

II. Ostatní

Sehnal, Jiří: K otázce českých skladatelů kroměřížské kapely (In: Sborník umění a svět 1, 1957, str. 30-45). 

 

Helena Kramářová

Datum poslední změny: 21.1.2016