Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Profily českých hudebníků

Tisk


Charakteristika: Knižní edice

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1941
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1948
Text
Literatura

Profily českých hudebníků, sbírka monogra­fií a životě a díle českých, převážně soudobých skladatelů, 1941–1948.
 
Vydávala Hudební matice v Praze, celkem osm svazků: 1. Mirko Očad­lík: K. B. Jirák (1941); 2. Hubert Doležil: Boleslav Vomáčka (1941); 3. Josef Plavec: Otakar Jeremiáš (1943); 4. Ludvík Kundera: Jaroslav Kvapil (1944); 5. Jiří Dostál: Jaroslav Křička (1944); 8. Leoš Firkuš­ný: Vilém Petrželka (1946); 7. Otakar Šourek: Rudolf Karel (1947); 8. Cyril Sychra: Karel Stecker (1948).
Literatura
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006