Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mareš, Theodor

Tisk


Charakteristika: Hudební nakladatel

Datum narození/zahájení aktivity:12.11.1880
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.10.1956
Text
Literatura

Mareš, Theodor, hudební nakladatel, narozen 12. 11. 1880, Nepomuk, zemřel 12. 10. 1956, Plzeň.
 
Navázal na tradici založenou v Plzni edicí Semper primi a vydával zvláště drobné příručky z různých oborů hudby a hudebniny. Z jeho tisků jsou důležité: Oldřicha Filipovského Estetika kla­vírní hry a Klavírní dílo Josefa Suka. Z men­ších prací vydal Josefa Bartovského Základy hudební harmonie, Píšeme noty, Obrazy z dějin hudby, Učebnice elementární nauky o hudbě v praktických příkladech, Přehled forem a nauky o hudebních nástrojích, Sborníček cizích slov v notovém tisku a metodiku a praxi vyučování zpěvu Zpěvu dar, dále Františka Horáčka Hudební nauku pro mládež, Burianovy příručky O hudbě starověké, O hudbě středověké a O hudbě novověké, Slavického metodiku pěveckého nácviku O pěveckých sborech, překlad Žitomirského Ruští skladatelé konce XIX. a začátku XX. století s doplňkem Emila Holého O sovětské hudbě a další. Nakladatelství vyvíjelo činnost v letech 1920–1950.
Literatura
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006