Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Budiš, Ratibor

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, organizátor a publicista

Datum narození/zahájení aktivity:9.8.1935
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.8.1975
Text
DíloLiteratura

Budiš, Ratibor, muzikolog, publicista, organizátor, narozen  9. 8. 1935, Jablonné nad Orlicí, zemřel 19. 8. 1975 po havárii letadla u Damašku.
 
Po maturitě na gymnáziu v Praze-Libni absolvoval obor hudební věda na filosofické fakultě Univerzity Karlovy (pedagogové Antonín Sychra, Mirko Očadlík; Diplomní práce Monotematismus v díle Bedřicha Smetany)  v Praze (1953–58), poté absolvoval doplňkové studium na katedře knihovnictví při Institutu osvěty a novinářství. Souběžně se studiem na gymnáziu se učil hře na housle u Eduarda Turečka ve Vzorové hudební škole v Praze ve Voršilské ulici.
Pracoval nejprve jako bibliograf v Ústředním domě armády v Praze. V letech 1962–68 byl odborným pracovníkem hudebního oddělení Městské knihovny (tehdy Městská lidová knihovna) v Praze, a poté krátce i v agentuře Pragokoncert; od 1969 do předčasné smrti pracoval jako odborný referent  v hudebním oddělení Ministerstva kultury ČSR, kde se zasloužil zejména o podporu uměleckého rozvoje mladých interpretů (zejména při organizaci akcí Burza mladých umělců, Kruhy přátel hudby, Hudební mládež a Tribuna mladých umělců). Podílel se rovněž na přípravě soutěží Ministerstva kultury ČSR. Za soustavnou popularizační a výchovnou činnost mu byl udělen in memoriam titul "Zasloužilý pracovník v kultuře".
Od skončení studií vyvíjel velmi agilní publicistickou činnost: psal odborné články, recenze koncertů, úvahy zejména do Hudebních rozhledů a do deníků (Mladá fronta, Práce a další). Pozornost věnoval zejména hodnocení koncertní činnosti houslistů a komorních souborů. Napsal rovněž několik popularizačních prací (mimo jiné o Bedřichu Smetanovi, Josefu Prokschovi, Josefu Slavíkovi, Vilému Blodkovi, Oskaru Nedbalovi a jiných). Publikaci Dvacet let Kvarteta města Prahy vydal posmrtně Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK (1975). Připravovaná práce o hudebních nástrojích zůstala v rukopisném torzu.
Dílo
Zpěvníky budou? (Hudební rozhledy, roč. 18, 1965, č. 10, s. 455; šifra bdš);
Autorům do duše (Hudební rozhledy, roč. 18, 1965, č. 9, s. 341; šifra bdš);
Bartókovský večer (Hudební rozhledy, roč. 27, 1974, č. 1, s. 11);
Průvodce kvartetní literaturou (Hudební rozhledy, roč. 27, 1974, č. 1, s. 13);
S Augustem Kolářem o denním chlebě houslistů (Hudební rozhledy, roč. 27, 1974, č. 3, s. 137–138);
Ideální dvojice (Hudební rozhledy, roč. 27,  1974,  č. 4, s. 168);
Dvě tribuny mladých umělců (Hudební rozhledy, roč. 27, 1974, č. 5, s. 215–216);
Výborní Talichovci (Hudební rozhledy, roč. 27, 1974, č. 5, s. 219);
Houslové naděje (Hudební rozhledy, roč. 27, 1974, č. 5, s. 219–220);
Cyklus Pragokoncertu v Rytířském sále (Hudební rozhledy, roč. 27, 1974, č. 7, s. 317–328);
Rok české hudby 1974 (Hudební rozhledy, roč. 27, 1974, č. 10, s. 453–454);
O Bruselu a také o Praze (Hudební rozhledy, roč. 28, 1975, č. 9, s. 402);
Foerstrovo trio do nové etapy (Hudební rozhledy, roč. 28, 1975, č. 9, s. 412–415);
Housle v proměnách století (Praha 1975);
Dvacet let Kvarteta města Prahy (Vydal Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Praha 1975).
Literatura
 rn: Za Ratiborem Budišem (Hudební rozhledy, roč.  27, 1975, č. 10, s. 448–449).
 
Petar Zapletal
Datum poslední změny: 16.11.2004