Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Holub, Karel

Tisk


Charakteristika: Houslista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:30.5.1893
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1974Přesné datum a místo úmrtí neznámé
Text
Literatura

Holub, Karel, houslista a hudební pedagog, narozen 30. 5. 1893, Rokycany, zemřel 1974, přesné datum a místo neznámé.

Hudební základy získal v rodných Rokycanech u ředitele kůru Ladislava Hovorky. V roce 1909 nastoupil na studia na pražské konzervatoři a roku 1915 studia ukončil jako vůbec první absolvent Jindřicha Felda. V témže roce byl povolán k vojenské službě a po převratu působil jako velitel československých dobrovolníků na Těšínsku a Ostravsku. Poté krátce pracoval jako učitel houslí v městské hudební škole v Táboře, kde mimo jiné roku 1919 uspořádal sjezd jihočeských hudebníků.
Téhož roku odjel na dlouhá léta do Bělehradu, kde se osobně zasloužil o založení tamní filharmonie. Stal se jejím koncertním mistrem a tuto funkci zastával po celá léta strávená v Jugoslávii i v orchestru bělehradské opery. V roce 1923 začal působit také jako profesor na bělehradské konzervatoři. Na tomto ústavu zavedl a šířil Ševčíkovu metodu a vychoval zde mnoho žáků. Zasloužil se o založení několika komorních souborů a společně s Janem Vittmanem a Vilémem Janotlem vytvořil komorní uskupení České trio. Vystupoval také jako sólista, kdy jej na klavír doprovázela jeho žena Vlasta Holubová, studentka Josefa Jiránka. Jeho repertoár, sólový i komorní, tvořily skladby Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Jeana Sibelia, Josefa Suka, Vítězslava Nováka či Viléma Petrželky. Jeho přičiněním byla poprvé v Jugoslávii provedena Smetanova Má vlast, uspořádán festival české hudby a poprvé uvedena operní díla Dvořákova, Smetanova či Janáčkova. V neposlední řadě je také zakladatelem a čestným členem hudební organizace Savez muzičara.
V roce 1937 opustil Bělehrad a vrátil se zpátky do rodné vlasti. V sezóně 1937/38 se stal koncertním mistrem ostravského rozhlasového orchestru. Mezi lety 1938 a 1945 se usadil v Brně, kde působil jako koncertní mistr rozhlasového orchestru a v letech 1942–45 také jako profesor houslí na konzervatoři. V roce 1945 přesídlil do Prahy, kde se stal členem Symfonického orchestru Československého rozhlasu. Roku 1959 ukončil aktivní hudební kariéru a odešel do důchodu. Za svou hudební činnost získal vyznamenání Za vnikající práci.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.
PHSN.

II. Ostatní
Hudební zpravodaj (6, 1937, č. 7, s. 5).
Lidové noviny (21. 7. 1943).
Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1979).

www.konzervatorbrno.eu/index.php?id=t-58


Aleš Vyjídáček

Datum poslední změny: 6.11.2010