Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Marek, Jan

Tisk


Charakteristika: Houslista a violista

Datum narození/zahájení aktivity:27.5.1933
Text
Literatura

Marek, Jan, houslista a violista, narozen 27. 5. 1933, Červenka (u Litovle).
 
Pochází z úřednické rodiny, jež bydlela v Litovli. Je otcem skladatele Martina Marka. Hře na housle se začal učit v šesti letech u zkušeného houslového pedagoga Aloise Holoubka. Po skončení války studoval na reálném gymnáziu a zároveň začal veřejně vystupovat. Když zvítězil v roce 1949 v moravském kole Soutěže tvořivosti mládeže, přestoupil bez přijímacích zkoušek ze sexty na konzervatoř do Prahy, kde byl žákem Jana Šlaise. Po úspěšném dokončení studia v roce 1954 pokračoval na hudební fakultě AMUMarie Hlouňové. V roce 1956 zvítězil v Brně v soutěži uměleckých škol ke 200. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta. Příznivý ohlas u pražské kritiky měl jeho absolventský koncert 24. 3. 1959.
První angažmá přijal ještě jako student v divadelním orchestru u Emila Františka Buriana v D 34 (1955–59), kde byl zároveň primáriem smyčcového kvarteta. V letech 1957–62 byl druhým koncertním mistrem Pražského komorního orchestru bez dirigenta a pak až do roku 1993 členem České filharmonie, kde mimo jiné pracoval v různých volených funkcích. Jeho zvídavost a činorodý zájem o starší i nejnovější tvorbu ho přivedl ke spolupráci s četnými, většinou programově vyhraněnými soubory (Pražské concertino, Ars rediviva, Musica viva pragensis, Sebastian orchestr, Virtuosi di Praga, kde byl koncertním mistrem, Dvořákův komorní orchestr a další). V roce 1974 inicioval založení Kroftova kvarteta, v němž účinkoval jako violista a ovlivnil jeho interpretační styl i repertoár (např. uvedením smyčcového sextetu F dur Maxe Regera, skladeb Albana Berga nebo Antona von Weberna). Jako druhý violista účinkoval příležitostně se Smetanovým kvartetem. Pravidelně koncentroval v rodném městě, kde byl přijímána vždy s velkou pozorností.
Literatura
Skála, Pavel (ed.): Komorní soubory. Čeští koncertní umělci (Český hudební fond Praha, 1987, s. 87).
Šik, Lubomír (ed.): Almanach Litovel (Litovel 1996).
Bek, Josef: Svému gymnáziu zahrajeme (Litovelské noviny, zvl. číslo ke stému výročí gymnázia Jana Opletala, 14. 9. 2001, s. 8).
 
Mikuláš Bek
Datum poslední změny: 19.10.2004