Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Melkus, Miroslav

Tisk


Charakteristika: Houslista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:24.10.1919
Datum úmrtí/ukončení aktivity:16.9.1984
Text
Literatura

Melkus, Miroslav,houslista a hudební pedagog, narozen 24. 10. 1919, Brno, zemřel 16. 9. 1984, Ostrava.

V devíti letech se začal učit hrát na housle u Viktora Noppa v hudební škole Besedy brněnské, v letech 1935–42 byl studentem Státní hudební a dramatické konzervatoře v Brně (učitelé Ladislav Malý, Oldřich Vávra, Josef Muzika, František Kudláček), zároveň sám od roku 1937 vyučoval houslím na Hudební škole Václava Kaprála v Brně. Po absolutoriu konzervatoře se stal koncertním mistrem v několika profesionálních orchestrech (Městské divadlo Olomouc, Slezské národní divadlo v Opavě, Symfonický orchestr Zlín, Moravská filharmonie Olomouc, operní orchestr Státního divadla v Ostravě). Za svého olomouckého a ostravského působení vyučoval na katedře hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci (metodika houslí a nástrojová praxe 1953–58) a od roku 1959 až do své smrti učil houslové hře na ostravské konzervatoři (v letech 1070–74 byl vedoucím oddělení strunných nástrojů; z jeho třídy vyšlo 35 absolventů). Od roku 1970 měl také tři roky částečný úvazek na konzervatoři v Žilině.

Melkus vykazoval poměrně početnou koncertní i rozhlasovou činnost. Vedle světového houslového repertoáru (Bach, Mozart, Beethoven, Paganini, Bruch, Lalo, Dvořák) se věnoval soudobé české hudbě (Miloš Konvalinka, Miroslav Klega, Ivan Jirko, Ivo Jirásek, Karel Reiner, Vladimír Svatoš). Uplatňoval se také jako primárius opavských a olomouckých komorních seskupení (Slezské kvarteto Opava, Kvarteto moravských filharmoniků v Olomouci). Vyvrcholením jeho koncertní činnosti bylo působení ve funkci primária Ostravského kvarteta (1962–70), s nímž uskutečnil stovky večerních koncertů i několik úspěšných zahraničních zájezdů do Rakouska, Itálie, Rumunska, Španělska, Švédska, Norska, Finska, do Sovětského svazu a obou tehdejších německých států.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 5 (Opava – Ostrava 1996).

II. Ostatní

Měrka, Ivan: Miroslav Melkus (Ostravský kulturní zpravodaj 16, 1972, č. 6, s. 33).

Měrka, Ivan: Tři ostravská hudební jubilea (Ostravský kulturní měsíčník 4, 1979, č. 10, s. 57–59).

Kocur, Jiří: Miroslav Melkus (in: Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945, Ostrava 1984, s. 202).

Měrka, Ivan: Odešel Miroslav Melkus (Kulturní měsíčník 2, 1984, č. 11, s. 49).

Ivan Měrka – Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 20.10.2011