Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Poš, Vladimír

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, redaktor a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:8.2.1928
Text
DíloLiteratura

Poš, Vladimír, muzikolog, redaktor a hudební pedagog, narozen 8. 2. 1928, Praha.

 

Vystudoval klavír na pražské konzervatoři (absolvoval u Emmy Doležalové roku 1951) a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (diplomová práce Symfonická tvorba Jana Hanuše, 1963). Od roku 1953 pracoval jako hudební redaktor ve Státním nakladatelství krásné literatury hudby a umění, které se po reorganizaci v roce 1961 stalo Státním hudebním vydavatelstvím (zde byl až do roku 1966 v redakci knih o hudbě). V jeho redakci vyšla celá řada děl hudebně teoretických a pedagogických. Sám byl autorem Nauky o hudebních formách (1956 a 1961), Hudebních forem v taneční hudbě (1961), Instrumentálních hudebních forem a žánrů (1963), vydal publikaci Kniha o hudbě (1962), v níž je autorem řady kapitol z oblasti hudební teorie. Od roku 1964 vyučoval hudebně teoretickým předmětům na Státní konzervatoři hudby v Praze. V tomtéž roce se zúčastnil kongresu ISME v Budapešti a začal se intenzívně zabývat problematikou hudební výchovy na všeobecně vzdělávacích školách. S tím byla spjata i jeho iniciativa v propagaci Orffova Schulwerku u nás. Spolu s Pavlem Jurkovičem a Boženou Viskupovou na seminářích pro pedagogy po celé republice propagoval a uváděl v život Českou Orffovu školu, kterou adaptovali pro české prostředí (se svolením původního autora) Petr Eben a Ilja Hurník. Ta také vyšla za redakce Vladimíra Poše ve třech dílech (I. Začátky, II. Pentatonika, III. Dur moll) v letech 1968, 1969 a 1972 v nakladatelství Supraphon v Praze. Pro nakladatelství Panton připravil sborník Perspektivy Orffovy školy v hudební výchově a dvě knížky hudebních kánonů, spolu s Pavlem Jurkovičem Lidové písně s doprovodem orffovských nástrojů a vydal materiály z mezinárodních konferencí o hudební výchově let 1961–66. V roce 1970 Vladimír Poš emigroval do Rakouska a působil v salzburském Mozarteu – Orffově institutu. Od devadesátých let pravidelně zajíždí do Prahy, kde mimo jiné učil na konzervatoři intonaci a účastnil se konferencí a seminářů na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Trvale se ale usadil na penzi v Rakousku.


Dílo

Dílo literární

 

Knihy (výběr)

Nauky o hudebních formách (Praha 1961);

Hudebních forem v taneční hudbě (Praha 1961);

Kniha o hudbě (Praha 1962, spoluautoři Václav Holzknecht, Miroslav Nedbal);

Instrumentálních hudebních forem a žánrů (Praha 1963);

Člověk potřebuje hudbu (Praha 1969, spolu s Václavem Holzknechtem a kolektivem);

Nová intonace, rytmus, sluchová výchova (Praha 11998, 21999).

 

Studie a stati (výběr)

Schulwerk Carla Orffa (in Člověk potřebuje hudbu, Praha 1969, s. 195–230).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

200 let Pražské konzervatoře IV: V. Ze vzpomínek Vladimíra Poše (Hudební rozhledy, roč. 64, 2011, č. 5, s. 50–51).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 23.3.2012