Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Slovanské melodie

Tisk


Charakteristika: Sbírka skladeb pro harmonium

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1897
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1902
Text
Literatura

Slovanské melodie, sbírka skladeb pro harmonium, 1897–1902.
 
Cenná moravská sbírka téměř čtyřiceti skla­deb, většinou českých skladatelů, vyšlo celkem šest svazků v letech 1897–1902 v redakci Emila Koláře v Ivančicích u Brna, nákladem Josefa Vávry tamtéž (do 1900, potom redaktora), tiskl Šašek a Frgal ve Velkém Mezi­říčí. Slovanský a lidový zřetel patrný v uvedení směsi Dargomyžského opery Rusalka (Josef Přibík, 1897), Havlasovy Polské rapsódie (1898) a četných úprav moravských a slovenských pís­ní. V 5. a 6. svazku (1901, 1902) vyšlo pět skla­deb z Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku.


Literatura

ČSHS.
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 24.2.2006