Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Fridrich, František

Tisk

(Friedrich; Frydrych)

Charakteristika: Kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:24.5.1856
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.11.1933
Text

Fridrich, František (též Friedrich; Frydrych), kapelník a skladatel, narozen 24. 5. 1856, Hrusice, zemřel 26. 11. 1933, Praha.
 
Roku 1873 nastoupil jako elév k hudbě pěšího pluku 12, kde byl jeho bratr Antonín kapelníkem. Prošel posádkami v Krakově, Bihači (Bosna, 1881), Komárně (1882) a ve Vídni (1886). Zároveň studoval hru na flétnu na vídeňské konzervatoři (1876–86). V roce 1888 se stal kapelníkem u pěšího pluku 80 ve Lvově, kde sloužil až do roku 1918. Se svou všeobecně ceněnou plukovní hudbou horlivě šířil českou hudbu a seznamoval s ní široké vrstvy ukrajinského a polského obecenstva v Haliči. Byl členem zdejší České besedy a sbormistrem jejího sboru. Po návratu do vlasti (1919) byl jmenován inspektorem posádkových hudeb a v krátké době stabilizoval vojenskou hudební službu Československé republiky. Od roku 1921 byl ve výslužbě. Složil několik pochodů, zkomponoval také československé vojenské signály (nebyly přijaty) a obstaral první úpravu státní hymny Československé republiky.

Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Dalibor (17, 1895, s. 291).
Dalibor (18, 1896, s. 48).
Dalibor (23, 1901, s. 23).
Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).

Feigl, Ludvík: Sto let českého života ve Lvově II (Plzeň 1925, s. 334–340).
Rathner, Fritz: Die bewaffnete Macht Österreichs-Ungarn 1618–1918 in ihren Märschen (Kierspe 1983).
Archivalie
Vojenský historický archiv Praha (personální listy).
Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch III/67 (Osterreichisches Kriegsarchiv Wien).
Soukromý archiv Bohumila Peška.
 
Bohumil Pešek – Eva Vičarová
Datum poslední změny: 20.1.2009