Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kaláb, Emanuel

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník, dirigent a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:16.5.1895
Datum úmrtí/ukončení aktivity:9.8.1982
Text

Kaláb, Emanuel, vojenský kapelník, dirigent a skladatel, narozen 16. 5. 1895, Prostějov, zemřel 9. 8. 1982, tamtéž.

 

Syn lidového hudebníka. Učil se v rodišti na housle, violu, kontrabas, pozoun a baryton a již od 12 let hrál v místním orchestru. Účastnil se hudebního života pod vedením Ezechiela Ambrose. Roku 1913 vstoupil dobrovolně k hudbě rakouského pěšího pluku 12 ve Znojmě, kde prohloubil své vzdělání u kapelníka Rudolfa Obruči a setrval až do konce první světové války. S plukovní hudbou působil na ruské a italské frontě. Po vzniku republiky nastoupil jako hráč k posádkové hudbě Brno I, která byla v roce 1920 přidělena pěšímu pluku 40. Pobytu v moravské metropoli využil ke zvýšení své hudební kvalifikace, když se stal ve školním roce 1919/20 mimořádným studentem brněnské konzervatoře u Osvalda Chlubny a Františka Neumanna. S hudbou zmíněného pluku pobýval v Ostravě, Valašském Meziříčí (1920) a v Hranicích (1921), v letech 1921–25 byl jejím dirigentem. V tomto období také studoval hru na varhany v hudební škole Matice školské v Ostravě-Mariánských horách (1923–25). Pak byl jmenován rotmistrem dirigentem u pěších pluků 15 v Krnově (1925–27) a 22 v Jičíně (1927–31). V roce 1931 jmenován poručíkem kapelníkem pěšího pluku 26 ve Zvolenu a Banské Bystrici (1931–38), 36 v ukrajinském Perečíně (1938) a 6 v Olomouci. V roce 1939 byl zařazen jako kapelník k praporu 11. vládního vojska v Kostelci nad Orlicí. Roku 1944 jmenován kapelníkem hudby Inspektorátu Hradec Králové, po osvobození posádkové hudby Hradec Králové. Znovu se rozhodl studovat dirigování, tentokrát u Pavla Dědečka v Praze (1944–45) společně s kapelníkem Robertem Šálkem zastáncem a propagátorem orientace vojenské hudby na symfonickou tvorbu. O jeho umělecké ambici i erudici svědčí mimo jiné i to, že provedl 29 krát operu Prodaná nevěsta, 20 krát Mou vlast, 20 krát Slovanské tance a jiné. Po osvobození působil jako vojenský kapelník hudby pěšího pluku 3 v Hranicích (1945) a Kroměříži (1946). Roku 1953 odešel do výslužby. Žil v Kroměříži, kde působil jako učitel hudby a hudebník, kapelník závodní hudby ZPS Hulín a orchestru psychiatrické léčebny Kroměříž. Pracoval v lidové umělecké tvořivosti jako vedoucí souboru i jako člen jejích soutěžních porot. Je autorem drobných skladeb, pochodů (například Pochod čtyřicátníků, Stráž praporu, Za vlast) a úprav pro dechový orchestr.


Literatura

ČSHS.

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 5.2.2009