Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Čáda, František

Tisk


Charakteristika: Filozof, filolog a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:6.4.1865
Datum úmrtí/ukončení aktivity:14.12.1918
Text
DíloLiteratura

Čáda, František, filozof, filolog a pedagog, narozen 6. 4. 1865, Praha, zemřel 14. 12. 1918, Praha.

Po studiích filozofie a klasické filologie na Karlově univerzitě v Praze působil jako středoškolský profesor. Roku 1896 se na Karlově univerzitě habilitoval z filozofie. Jeho habilitační práce poskytla naší literatuře první soustavný výklad hlavních noetických problémů. Roku 1905 byl jmenován mimořádným profesorem, roku 1912 potom řádným profesorem filozofie a pedagogiky. V roce 1900 byl spoluzakladatelem (spolu s F. Krejčím a F. Drtinou) a poté jedním z redaktorů filozofického časopisu Česká mysl. Věnoval se především noetice, etice a dějinám filozofie. Stal se rovněž průkopníkem speciální a experimentální pedagogiky. Studoval dětskou řeč a kresby, věnoval se péči o postiženou mládež, dětské sebevražednosti a dalším problémům. Zabýval se též hudební psychologií a výzkumem dětské hudebnosti. Už od mládí měl zájem o hudbu, jako student zpíval na kůrech. Řídil Komitét pro uměleckou výchovu (zal. 1906 s Otakarem Hostinským), přednášel v Hudebním klubu. Od založení hudebně vědeckého odboru na Karlově univerzitě podporoval jeho činnost. Byl členem České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk.


Dílo

Dílo literární

Monografie

Noetická záhada u Herbarta a Stuarta Milla (habilitační práce KU, Praha 1894).

Články a stati (výběr)

Hostinský o otázkách umělecké výchovy (Česká mysl 8, 1907, č. 1, s. 65–82);

Vývoj dětské schopnosti hudební (Hudební sborník II, 1914);

Richard Wagner a Schopenhauer (Smetana 8, 1917, č. 1, s. 4–11; č. 2, s. 24–25; č. 3, s. 33–36).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (Bohumír Štědroň).

Český biografický slovník XX. století, I. díl, s. 179 (Paseka, Petr Meissner, 1999).

II. Ostatní

Nejedlý, Zdeněk: František Čáda (Smetana 9, 1918, č. 2, s. 17–18).

Štěpán, Václav: In memoriam. F. Čáda (Hudební revue 13, 1919, č. 4, s. 149–150).

Sborník Františku Čádovi k 50. narozeninám (Praha 1915).

Drtina, František: František Čáda (Almanach České akademie, Praha 1920, zde bibliografie).

Král, J.: K dvacátému pátému výročí úmrtí prof. Fr. Čády (Česká mysl 37, 1943, č. 5, s. 155–157).

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 18.1.2012