Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vignati, Miloš

Tisk


Charakteristika: Skladatel, sbormistr a dirigent

Text
DíloLiteratura

Vignati, Miloš, skladatel, sbormistr a dirigent, narozen 28. 4. 1897, Přerov, 9. 11. 1966, Přerov.

 

Pocházel ze šesti dětí, všichni byli vedeni k hudbě a každé z dětí hrálo na nějaký hudební nástroj. Vignati sám začal navštěvovat hudební školu Bedřicha Kozánka v Přerově už od svých šesti let. Po základním vzdělání nastoupil na gymnázium v Přerově, kde v roce 1916 složil tzv. válečnou maturitu a narukoval do armády. Po válce začal studovat Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, zároveň ale navštěvoval hudebněvědné semináře Zdeňka Nejedlého. Za pobytu v Praze navázal osobní přátelství např. s Vítězslavem Novákem, Konstantinem Bieblem a Jiřím Wolkerem. Během studií se ve svém rodišti věnoval práci sbormistra. Roku 1919 založil sokolský pěvecký kroužek Tyrš, k 50. výročí Sokolské jednoty v Přerově roku 1920 dirigoval operu B. Smetany Prodaná nevěsta. Po studiích v Praze se vrátil do Přerova a založil si zde advokátní kancelář. Přesto se dál věnoval studiu hudby, v letech 1926 až 1929 studoval skladbu u Viléma Petrželky, krátce také u Josefa Bohuslava Foerstera. V letech 1929 až 1931 se ujal role sbormistra u pěveckého spolku Přerub v Přerově, za jeho éry spolek dosáhl nejlepší úrovně za celou svoji existenci, nastudovali např. Blodkovu operu V studni, Smetanovu Prodanou nevěstu a Hubičku. Přesto činnost spolku upadla pro malý zájem jeho členů. Od roku 1929 byl Vignati členem Klubu moravských skladatelů. Na počátku války, roku 1939, založil Orchestrální sdružení při Akademickém klubu v Přerově. V letech 1942 až 1944 pořádal přerovské hudební úterky, které se konaly v pravidelných 2 až 3týdenních intervalech. Programy úterků částečně pokrývali domácí instrumentalisté, zejména učitelé hudební školy v Přerově, částečně hostující umělci. V roce 1942 se stal členem Unie českých hudebníků v Praze. V roce 1949 vstoupil do Svazu československých skladatelů, roku 1953 vznikla olomoucká odbočka a Miloš Vignati se stal jejím předsedou. O dva roky později ale byla olomoucká odbočka Svazu zrušena (září 1955), členové olomoucké odbočky byli převedeni pod odbočku Svazu v Ostravě. Od poloviny 50. let se Vignati věnoval pedagogické činnosti, v Přerově vyučoval na střední pedagogické škole, od roku 1962 vyučoval jako externista klavírní hru z listu a improvizaci na pobočce brněnské konzervatoře v Kroměříži, kde působil až do roku 1966. Sám ještě vystudoval hudební vědu a výchovu na Filozofické fakultě v Brně (ukončil roku 1959).

Jeho tvorba je ovlivněna v první řadě zálibou v moravském a slovenském folkloru, napsal řadu úprav lidových písní, či vlastní skladby v duchu lidových písní. Folklorní vliv je pak zvláště patrný v nápěvnosti jeho instrumentálních skladeb. Ve druhé řadě je jeho tvorba silně ovlivněna autorovou současností a poplatností své době, ať už reagoval na fašistickou okupaci Československa, či později na nové společenské poměry po roce 1948. Dílo je ovlivněno také Vignatiho sbormistrovskou činností a působením v pěveckých spolcích či sborech. Z 66 opusů je téměř polovina díla věnována vokální tvorbě. Velkou část této tvorby pak věnoval Vignati dětem, kromě sborových skladeb jsou to také instruktivní skladby pro klavír. Na provádění jeho skladeb se podíleli významní čeští koncertní umělci, a to zásluhou činnosti Svazu československých skladatelů a jeho krajských odboček, kdy svaz inicioval jednak vznik nových skladeb, jednak organizoval přehrávky a veřejné koncerty.


Dílo

I. Dílo hudební

 

Dílo komorní

Rozmanitá suita pro klavír, op. 3.

Sonáta pro housle a klavír, op. 6.

Fantazie Marittima pro klavír, op. 7.

Terzetto pro dvoje housle a violu, op. 9.

Serenáda, Nocturno pro violu a klavír, op. 10.

Sonata Quasi ballatta pro sólovou violu, op. 12.

Partita pro dvoje housle, op. 13.

Revoluční sonáta pro klavír, op. 14.

Lidová suita pro violoncello a klavír (Modlitba, Tanec, Uspávanka, Kalamajka), op. 16.

Dechový kvintet, op. 17.

První smyčcový kvartet C dur – Rapsodie proletáře, op. 20.

Mladým pionýrům – dětská suita pro smyčce, flétnu, klarinet, hoboj a lesní roh, op. 24.

Druhý smyčcový kvartet (Tři pastorely), op. 28.

Sonáta pro housle a klavír, op. 32.

Bulharské fresky – suita o sedmi dílech pro smyčce, op. 33.

Sonatina rustica pro violoncello a klavír, op. 43.

Pathetická suita pro violu a klavír, op. 45.

Sonatina gioventina, op. 48.

Třetí smyčcový kvartet, op. 49.

Partita – duo pro flétnu a violu, op. 50.

Srpnová preludia – deset preludií pro klavír, op. 51.

Fantasietta pro klarinet s průvodem smyčců, klavíru a tympánů, op. 52.

Mladý klavírista – deset klavírních instruktivních skladeb pro mládež, op. 53.

Tři poetické kusy pro flétnu a harfu, op. 54.

Nonet, op. 55.

Malá suita pro klarinet a klavír, op. 56.

Melodie pro housle a klavír, op. 57.

Estrádní hudba pro lesní roh a dechový orchestr, op. 59.

Baladická sonatina pro klavír a harfu, op. 60.

Čtvrtý smyčcový kvartet, op. 61.

Duo pro trubku a klavír, op. 62.

Concertino da camera per flauto, viola e fagoto, op. 63.

Ptačí perspektivy – duo pro piccolu a harfu, op. 64.

Sonáta – Impromtus pro fagot a klavír, op. 65.

 

Dílo orchestrální

Lidové tance pro orchestr, op. 19.

 

Dílo vokální

Ze srdce lidu, op. 1 – sbírka lidových písní.

Čtyři písně na slova R. Thákura pro vyšší hlas a klavír, op. 2.

Deset písní lidové poezie podkarpatské, op. 4.

Tři noční písně pro alt a klavír, op. 5.

Tři mužské sbory, op. 8.

Moravské lidové písně z Kopanic a Podluží pro ženský sbor, op. 11.

Dva mužské sbory (Píseň o rodné zemi, Tři kumpáni), op. 15.

Vzkazuji milému pro soprán a velký orchestr, op. 18.

Předjaří – cyklus ženských sborů, op. 21.

Pozdrav Moskvě pro mužský sbor, op. 22.

Za nový zítřek – cyklus mužských sborů, op. 23.

Země rozkvete – kantáta, op. 25.

Proč? – pro mužský sbor, op. 26.

Domy – písňová suita pro vyšší hlas a klavír, op. 27.

Verbuňk – lidová kantáta pro sbor a orchestr, op. 29.

Vojenské a rekrutské písně pro baryton a klavír, op. 30.

Písně milostné pro alt a klavír, op. 31.

Žně pro mužksý sbor, op. 34.

Písně ze Záhoří pro soprán a klavír, op. 35.

Čtyři lidové poemy pro mužský sbor, op. 36.

Důvěrná setkání pro soprán a smyčcový orchestr, op. 37.

Tři mužské sbory na slova Vítězslava Nováka, op. 38.

Rekrutské písně – druhá řada pro baryton a klavír, op. 39.

Čarovný svět – cyklus dětských písní s průvodem klavíru, op. 40.

Tři smíšené sbory, op. 41.

Čtyři dětské sbory, op. 42.

Co je to zle a co je to dobře – dětská kantáta, op. 44.

Nenia eroica pro housle, violu, violoncello a baryton, op. 46.

Pohádky na chudé řádky – dětské melodramy, op. 47.

Kukátko – cyklus deseti dětských písní, op. 58.

Dětské hry – pro dětský sbor s průvodem klavíru, op. 66.

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Gardavský, Čeněk: Skladatelé dneška (Praha 1961).

 

II. Ostatní

Režný, Pavel: Miloš Vignati – přerovský skladatel a pedagog (Acta universitatis palackianae olomucensis, Musica IV, 1993, Hudební věda a výchova 6, s. 77 –86).

Fišmistrová, Věra: Kořeny přerovské rodiny Vignati sahají až do Itálie (Nové Přerovsko, 7. 9. 2005, č. 210, s. 4).

Jirka, Jan: Přerovští dirigenti, kapelníci a sbormistři (Sborník Státního okresního archivu Přerov 2007, s. 76 –97).

Koptová, Markéta: Z historie přerovské Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka a jejího Dechového orchestru Haná (Hudba v Olomouci a na střední Moravě II., Olomouc 2008, s. 243).

Jirák, Petr: Historie Městského muzea v Přerově v letech 1902-1955 (Brno 2010).

 

III. Internetové zdroje

http://www.divadloschod.cz/val.atheny/?id=osobnosti&what=V

http://www.archives.cz/zao/prerov/home/publikace/assets/Sbornik%202007.pdf

http://aleph.vkol.cz/rego/rg1109.htm

http://is.muni.cz/th/329469/ff_m/Magisterska_diplomova_prace_-_definitivni_verze_vcetne_priloh.pdf

 

Silvie Adamová

Datum poslední změny: 27.1.2017