Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Váňa, František Xaver

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, publicista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:7.6.1900
Datum úmrtí/ukončení aktivity:Datum úmrtí neznámé
Text
DíloLiteratura

Váňa, František Xaver, muzikolog, publicista a hudební pedagog, narozen 7. 6. 1900, Praha, datum úmrtí nezjištěno.

 

Po maturitě na gymnáziu v Praze studoval v letech 1919–25 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dějepis, estetiku, hudební vědu a vědy o umění u Zdeňka Nejedlého, Otakara Zicha, Vojtěcha Birnbauma a Josefa Šusty. Doktorský titul získal v roce 1939 obhajobou dizertační práce Genese Blodkovy opery Zítek.

Soukromě se vzdělával ve hře na klavír u Adolfa Mikeše (1917–24) a Albína Šímy (1944–45), stejně jako ve hře varhanní u Františka Heyduka (1916–18) a Bedřicha Antonína Wiedermanna (1916–20, 1924–25). Zajímala ho také práce skladebná, kterou studoval u Vítězslava Nováka (1923–24) a Jaroslava Řídkého (1944–45).

Po škole pracoval jako korepetitor pěveckého kruhu Tovačovský, vyvinul činnost přednáškovou, po válce zůstal věrný hudební pedagogice. Učil na hudební škole v Hořovicích (1949–50), v Rakovníku (1950–54) a od roku 1954 byl ředitelem hudební školy v Jílovém u Prahy.  

Jeho hlavní vědecký zájem byl zaměřen na osobnost a dílo Viléma Blodka, věnoval mu množství článků v denním i odborném tisku. Výsledky jeho výzkumu pomohly Otakaru Ostrčilovi a režiséru Hanuši Theinovi při premiéře Blodkovy nedokončené opery Zítek v Národním divadle v Praze (3. 10. 1934).


Dílo

Dílo literární

 

Práce tiskem nevydané       

Blodek (prolegomena k monografii o V. Blodkovi) (rkp.; získalo odměnu Československé akademie věd a umění 1942);

Smetanova theorie opery (rkp. b. r.).

 

Kapitoly v knihách (výběr)

České umění dramatické. Zpěvohra (Praha, Šolc a Šimáček 1941, s. 159–165)

 

Články (výběr)

Životopisná skizza. K 100. výročí narozenin (in: Výroční zpráva Pražské konzervatoře, Praha 1933/34, s. 51–65; zvláštní otisk; zde soupis Blodkových skladeb);

(Národní divadlo 11, 1933/34, č. 14, s. 3–4);

Blodek jako círevní skladatel (Cyril 60, 1934, č. 7–8, s. 79–81);

Blodkovo osvědčení o činnosti v Haliči (Národní politika, 1934, č. 121);

(Česká hudba 37, 1934, 178–181);

(Auftakt 14, 1934, s. 79–89);

Notit über W. Blodek (Auftakt 14, 1934, s. 181–183);

(Věstník pěvecký a hudební 38, 1934, s. 133–135);

(Radiojournal 12, 1934, č. 17, s. I–II);

(Radiojournal 12, 1934, č. 39, s. 6–7);

(Radiojournal 12, 1934, č. 43, s. I);

(Národní divadlo 12, 1934/35, č. 2, s. 3–4);

(Tempo 14, 1935, s. 33–42);

(Auftakt 15, 1935, s. 21);

(Národní divadlo 15, 1937/38, č. 5, s. 6–7);

(Divadlo 25, 1938/39, s. 180–181);

(Smetana 26, 1943, s. 56).

Literatura

ČSHS (heslo Václava Hanna Jarky).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 26.2.2012