Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hoffer, Emilian

Tisk

(Hofer)

Charakteristika: Hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity:6.10.1878
Datum úmrtí/ukončení aktivity:22.8.1917
Text
DíloLiteratura

Hoffer, Emilian, hudební spisovatel, narozen 6. 10. 1878, Tábor, zemřel 22. 8. 1917, Medeazza (Itálie).

Po maturitě na gymnáziu vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1902) a byl zaměstnán jako úředník na okresním finančním ředitelství v Praze. Od roku 1903 přešel na úřednické místo do grémia pražského obchodnictva, kde brzy postoupil na post sekretáře. Věnoval se hudebnímu životu v Praze. Svými články přispíval do časopisu Dalibor, zejména do rubrik Národní divadlo v Praze, Koncerty v Praze, Kritika a Německé divadlo v Praze. V letech 1903 až 1905 byl jednatelem správního výboru Českého filharmonického družstva, pro svou úřednickou činnost se nemohl práci jednatele dostatečně věnovat a v roce 1905 musel práce pro filharmonii zanechat.


Dílo

Dílo literární

Z produkcí hudebních ústavů (Dalibor, roč. 22, 1900, č. 33, s. 259–260, č. 34, s. 268–269);

Zapomenuté jubileum (Dalibor, roč. 22, 1900, č. 23, s. 178–179);

Hudební Praha roku 1808 a 1809 (Dalibor, roč. 22, 1900, č. 6, s. 42–43);

Česká filharmonie (Dalibor, roč. 23, 1901, č. 40, s. 313);

Pražská konservatoř hudby koncem školního roku 1900−1901 (Dalibor, roč. 23, 1901, č. 29, s. 234–235);

Produkce pěveckých ústavů (Dalibor, roč. 23, 1901, č. 28, s. 223–225);

Změna v řiditelství pražské konservatoře (Dalibor, roč. 23, 1901, č. 22, s. 173–175);

Rusalka (Dalibor, roč. 23, 1901, č. 14, s. 109–113);

Josefa Suka melodramatická hudba k Zeyerově legendě Pod jabloní (Dalibor, roč. 24, 1902, č. 21, s. 167–170);

Edvard Grieg (Dalibor, roč. 25, 1903, č. 11–13, s. 83−84);

K dějinám a významu hudebních festivalů II. (Dalibor, roč. 25, 1903, č. 8, s. 57–58).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

II. Ostatní

Veselý, Richard: Dějiny České filharmonie v letech 1901–1924 (Praha 1935).

Veselý, Richard: Čtvrtstoletí České filharmonie (Praha 1927).

Silvie Adamová

Datum poslední změny: 29.1.2012