Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Krupka, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:30.3.1893
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.8.1929
Text
DíloLiteratura

Krupka, Jaroslav, muzikolog, dirigent, narozen 30. 3. 1893, Brno, zemřel 12. 8. 1929, Praha (pohřben ve Vyškově).
 
Studoval gymnázium v Brně (1904) a ve Vyškově (1905–12), klavír studoval v Brně u Josefa Faměry. Ve Vídni nastoupil právnické studium, přešel však na filozofickou fakultu, kde studoval muzikologii u Guido Adlera (teorii a skladbu též u Arnolda Schönberga a K. Weigela). Po vzniku Československa se vrátil do vlasti a uzavřel muzikologické studium na Univerzitě Karlově (u Zdeňka Nejedlého) spisem František Antonín Sporck a jeho opera v Praze a v Kuksu (PhDr. 1920). Ve Vídni se stýkal přátelsky s Oskarem Nedbalem, jako korepetitor působil u Lidové opery, po převratu krátce jako dirigent opery v Olomouci.
 
V Praze působil jako archivář a profesor dějin hudby na konzervatoři (od 1919; připravil zde i dvoudílné Dějiny hudby, 1925, do 18. století), byl sbormistrem pražského Hlaholu (1920–21, v ním i na zájezdech, též v Jugoslávii). Po vzniku rozhlasu se stal šéfem hudebního oddělení Radiojournalu (od 15. 8. 1926). Konal zde výklady o hudbě, zajistil spolupráci České filharmonie, založil rozhlasový komorní soubor v podobě Ondříčkova kvarteta atd. Jako dirigent hledal uplatnění i u rozhlasových ansámblů ve Varšavě (1928), Kodani a Berlíně (1929). V ČSHS bylo konstatováno, že „V jeho neklidné povaze se střetly umělecké a vědecké zájmy. Jako vědecký pracovník nadanější.“ Vedle publikovaných prací zanechal i další studie, mimo jiné Die selbständigen Instrumentalstücke im Pomo d´oro und deren Stil im Vergleiche mit den Partituren der Wiener Hofbibliothek von Cestis Opern.


Dílo

Pět dopisů V. J. Tomáška (Hudební revue 11, 1917);
Katalog hudebně historické výstavy státní konservatoře hudby v Praze (Praha 1920);
Vítězslav Novák padesátníkem (Dalibor 37, 1920/21, s. 57);
Seznam čs. hudebních skladatelů a spisovatelů (Hudební almanach ČSR 1922, pak Praha: J. Hoffmanna vdova);
František Antonín Sporck a jeho opera v Praze (výtah z disertace, Dalibor 39,1922/23, 40, 1923/24).

Literatura

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Radiojournal 1929, č. 33 a 34.
Výroční zpráva Hlaholu Pražského 1929.
Výroční zpráva státní hudební konservatoře v Praze 1929/30.
Richard Veselý v Národní politice 12. 8. 1930 a v Dějinách České filharmonie (Praha 1935).
Jan Štědroň ve sborníku Naši rodáci a krajané (Vyškov 1934, s. 135).
Prvních 10 let Čs. rozhlasu (Praha 1935, v ČSHS upozornění na chybná data).
Památník Hlaholu v Praze (1936).
 
Ivan Poledňák

Text

Datum poslední změny: 4.7.2008