Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Beyer, Prokop

Tisk


Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:datum narození není známo
Text
Literatura

Beyer, Prokop, skladatel chrámové hudby, narozen ve Lvové u Jablonného v Podještědí (u Liberce) nebo v Liptani (u Bruntálu), datum narození není známo, zemřel roku 1663 (podle PHSN 1669), Broumov.

 

O skladateli Prokopu Beyerovi jsou v literárních zdrojích poměrně nejasné a nepřesné informace. Podle PHSN i ČSHS byl skladatelem chrámové hudby, o němž jsou záznamy v benediktinském klášteře v Broumově. Do řádu benediktinů zde vstoupil roku 1659 (ČSHS uvádí datum 1695). Je zmíněn v klášterním nekrologu jako výborný a uznávaný řádový skladatel, známý i v zahraničí. ČSHS zmiňuje zastoupení jistého Bayera v inventáři křižovníků z let 1737─38, nelze však jasně určit, zdali se jedná o Prokopa Beyera. V diplomové práci Kamila Remeše je uvedena s odkazem na vídeňsko-lipský hudební traktát z roku 1912 informace o jistém Prokopu Ferdinandu Beyerovi, který pocházel z Liebenthalu (dnešní Liptaň) ve Slezsku a byl aktivním muzikantem a sbormistrem v oblasti chorální hudby a autorem duchovních skladeb. Vzhledem k podobnosti jména i blízkosti lokality je pravděpodobné, že jde o téhož Prokopa Beyera, kterého zmiňují uvedené české slovníky, zdroje se však rozcházejí v informaci o místě jeho narození.


Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Remeš, Kamil:  Školské hry prováděné v broumovském klášteře v období cca 1650 – 1780 (Gratulační sborník Applausus Genethliacus). Magisterská diplomová práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2013.

 

Klára Kolofíková

Datum poslední změny: 4.6.2015