Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Veselý, Richard

Tisk


Charakteristika: Hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity:8.3.1880
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.7.1933
Text
DíloLiteratura

Veselý, Richard, hudební spisovatel, narozen 8. 3. 1880, Molitorov (Kouřim), zemřel 24. 7. 1933, Libeř (Jílové u Prahy).

 

Po absolvování gymnázia v Praze studoval hudební vědu na Karlově univerzitě, kde byl žákem Otakara Hostinského, na vídeňské univerzitě potom Guido Adlera. Doktorát získal až krátce před smrtí v roce 1933 na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Již během gymnaziálních studií se věnoval klavírní hře, jeho učitelem byl Jakub V. Hohlfeld, později Adolf Mikeš. Skladbu studoval u Vítězslava Nováka, od roku 1902 byl členem tzv. Podskalské filharmonie, a to až do jejího zániku ve válečných letech. Věnoval se soukromé spisovatelské činnosti, později též vyučoval. Měl vřelý vztah k moderní české hudbě, což se odrazilo v celé řadě článků, které věnoval hudebním skladatelům Vítězslavu Novákovi, Rudolfu Karlovi, Otakaru Ostrčilovi a dalším. Sestavoval slovníková hesla – pro vydání Grove´s Dictionary of Music and Musicians z roku 1927 připravil hesla: Rudolf Karel, Vítězslav Novák, Otakar Ostrčil, Josef Suk. Psával úvody ke koncertům České filharmonie a věnoval tomuto orchestru i dvě knižní publikace. Od roku 1918 byl v Praze členem zkušebních komisí při státních zkouškách, sestavil k tomuto účelu též učebnici dějin hudby. Byl rovněž činný v hudebním odboru Umělecké besedy. Věnoval se jednatelské funkci v českém spolku Jacques-Dalcroze, který po vlastních studiích na Dalcrozově škole v Hellerau pomáhal zakládat a kde potom působil jako profesor dalcrozovské rytmiky. Jeho knihovnu a literární pozůstalost věnovala rodina z větší části pražskému Národnímu muzeu.


Dílo

Dílo literární

Knižní publikace

Čtvrtstoletí České filharmonie (Praha 1927);

Dějiny hudby (Praha 1921, 1932);

Dějiny České filharmonie v letech 1901–1924 (Praha 1935).

 

Studie a stati v odborném tisku

Otakar Hostinský v dějinách české hudby (Hudební revue 3, 1910, č. 3, s. 121–126);

Nové skladby Rudolfa Karla (Hudební revue 5, 1912, č. 3–4, s. 161–171);

Josefa Suka Radúz a Mahulena a Pod jabloní (Hudební revue 6, 1913, č. 8, s. 446–450);

K boji proti Dvořákovi (Hudební revue 8, 1915, č. 3, s. 96–103);

Mozartovo Requiem (Hudební revue 8, 1915, č. 6, s. 231–235);

Ještě o Smetanovi a Čertově stěně (Hudební revue 13, 1919, č. 2, s. 50–54);

Rudolf Karel (Tempo 6, 1927, č. 9–10, s. 295–301);

Karlovo Vzkříšení (Tempo 7, 1928, č. 8, s. 314–317 a 351–360);

Leoš Janáček (Hudební výchova 9, 1928, č. 8–9, s. 94–99);

Foerstrova pátá symfonie (Tempo 11, 1929, č. 4, s. 144–149);

Novákovy pantomimy (Tempo 9, 1930, č. 8, s. 275–279);

Architektonika Novákových děl instrumentálních (Tempo 10, 1930, č. 3–5, s. 101–110);

Vítězslav Novák. Obraz jeho života a vývoje jeho umění (Vítězslav Novák. Studie a vzpomínky, red. Antonín Srba, Praha 1932, s. 9–125);

Sukova symfonická tvorba (Tempo 13, 1933, č. 1, s. 13–18).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (Gracian Černušák).

 

II. Ostatní

Bušek, Jan: Dr. Richard Veselý (Hudební výchova 14, 1933, s. 112–113).

Helfert, Vladimír: Vysvětlení k Dějinám České Filharmonie (Tempo 15, 1936, s. 84).

Šourek, Otakar: K dějinám České Filharmonie (Tempo 15, 1936, s. 108).

Šourek, Otakar: Vzpomínáme... (Tempo 13, 1934, s. 243–248).

 

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 10.1.2012