Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Malý, Josef 2)

Tisk


Charakteristika: Hornista, skladatel, vojenský kapelník a dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:30.12.1878
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.11.1929
Text
Literatura

Malý, Josef, hornista, skladatel, vojenský kapelník a dirigent, narozen 30. 12. 1878, Unhošť (u Kladna), zemřel 15. 11. 1929, Praha.

 

Základy hudebního vzdělání získal v rodišti u ředitele kůru Vojtěcha Žippka, který jej naučil hrát na housle a rozvíjel jeho pěvecký projev. V letech 1892–98 studoval na pražské konzervatoři hru na lesní roh a v letech 1900–02 také zpěv. Byl hodnocen jako jeden z nejlepších žáků hornisty Antonína Janouška. V roce 1898 nastoupil dobrovolně k hudbě pěšího pluku 73, u níž setrval do roku 1901. Mnoho let pak působil jako hornista a výpomocný dirigent u lázeňského souboru České filharmonie (1903–22). V letech 1922–25 zastával funkci vojenského kapelníka pěšího pluku 48 v Benešově, poté byl jmenován zástupcem velitele a učitelem teorie na Vojenské hudební škole v Praze. Byl zdatným skladatelem a instrumentátorem. Z jeho skladeb patřily k nejznámějším hudební obraz 1914–1918, fantazie Pod vyšehradskou skalou, Zo Slovenska a mše Es. Komponoval také pochody (Benešovský, 6. červenec, Pochod československého pěšího pluku 48, Vítězný a jiné), polky, valčíky a je autorem operety Z onoho světa (1920). Pořídil také četné úpravy a fantazie pro dechový orchestr na náměty lidových písní, tanců, oper (Bedřich Smetana, Vilém Blodek, Josef Bohuslav Foerster).


Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).

Hudební věstník (4, 1911, s. 123).

Hudební výchova (10, 1929, s. 158).

Hlas Národní obrany (23, 1929).

Hudební zpravodaj (10, 1935).

Škabrada, Jaroslav: Založení Vojenské hudební školy v Praze (Praha 1976, rukopis).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 9.4.2009