Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Janáčková, Irena

Tisk

(Knihová)

Charakteristika: Hudební pedagožka a muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:24.9.1901
Datum úmrtí/ukončení aktivity:10.12.2000
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Janáčková, Irena (roz. Knihová), hudební pedagožka a muzikoložka, narozena 24. 9. 1901, České Budějovice, zemřela 10. 12. 2000, Praha.
 
Studovala Reálné gymnázium v Českých Budějovicích (maturita roku 1920). Následoval roční abiturientský kurs na obchodní akademii (1920–21) a první zaměstnání bankovní úřednice (1921–25). V roce 1925 se provdala za Ing. Jaroslava Janáčka (1887–68), profesora rolnické školy v Českých Budějovicích. Vzdělala se v hudbě u Františka Píchy, ve zpěvu u Františka Spilky, ve hře na klavír byla žákyní Vojtěcha Bořivoje Aima (1932–40) a Viléma Kurze (1941–43). Složila státní zkoušku z hudební teorie a sbormistrovství (1942). Vyučovala v Kühnově rozhlasovém dětském pěveckém sboru (1942–45), v Českém pěveckém sboru Jana Kühna působila jako korepetitorka a zpěvačka. V téže době založila a řídila dětský sbor evangelické mládeže na Smíchově (1942–44). Po druhé světové válce studovala na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy Hudební vědu a Estetiku (1945–49), současně vyučovala hudební výchovu na gymnáziu ve Slaném (1946–47) a v Praze (1947–53). Díky politickým prověrkám v roce 1949 byla ze studia vyloučena. Dokončila ho až po letech, kdy dálkově vystudovala na Pedagogické fakultě čtyři semestry hudební výchovy a dějepisu (1954–56), přičemž předchozí studium na Hudební vědě jí bylo uznáno. Pracovala jako odborná asistentka ve Státním ústavu pro lidovou píseň (1953–59), v Muzeu české hudby (1961–62) a Státní knihovně v Praze (oddělení generálního katalogu, 1970–80). Vytvořila rozsáhlou rukopisnou sbírku lidových písní a hudby a také katalogizační systém nápěvových incipitů písní číselnou metodou. V červenci roku 1954 se podílela na celoústavním rozsáhlém etnografickém výzkumu hornické oblasti Kladenska, jehož  výsledkem byla objemná publikace autorského kolektivu pracovníků ÚEF Kladensko. Život a kultura lidu v průmyslové oblasti (Praha 1959, 511 s). Roku 1971 složila doktorát na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (katedra hudební výchovy pod vedením prof. PhDr. Josefa Plavce, disertační práce: Lidová píseň na Kladensku). Práce v Muzeu České hudby a ve Státní knihovně dala vzniknout tématům o pražských hudebních vydavatelích a vydavateli Marcu Berrovi.

Dílo
Dílo literární

Jakub Jan Ryba o svém hudebním životě (Praha 1946);

Lidová píseň na Kladensku (disertační práce, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1971);
Dějiny sborového zpěvu na Kladensku (v rukopise, 150 stran);
Marco Berra, pražský vydavatel hudebnin obrozenské Prahy (připraveno k publikaci v Národní knihovně v Praze, 400 stran).
 
Kolektivní díla
Dvacet lidových písní v úpravě Víta Nejedlého (Praha 1955);
Kladensko. Život a kultura lidu v průmyslové oblasti (ÚEF ČSAV, Praha 1959).
 
Studie v časopisech a sbornících
Pazdírkův hudební slovník (heslo Čeněk Holas, Praha 1937).
O výchově zpěvem a hudbou (Časopis pro hudební výchovu č. 5–6, 1942).
Umělá píseň Jablíčka a její život v lidové písni (Český lid 43, 1956, s. 178–182).
Rukopisný zpěvníček z Přibyslavi (Český lid 45, 1958,  s. 187–189).
Nález německého písňového rukopisu z roku 1544 (Československá etnografie 7, 1958,  s. 105).
Lidový sběratel písní ze Žamberka (Československá etnografie 7, 1959,  s. 224).
Národopisný výzkum na Vimpersku (Československá etnografie 10, 1962,  s. 417–418).
Sté výročí Karla Weise (Československá etnografie 10, 1962, s. 320–321).
In memoriam Amálie Kutinové (Český lid 13, 1977, s. 17).
Jihočeská tragedie a Janáčkův Starodávný I, Zabil jest Matoušek, zabil Majdalenku (Gramorevue 16, 1980, č. 2).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Thořová, Věra: K nedožitým stým narozeninám PhDr. Ireny Janáčkové (Český lid 88, 2001, s. 383–388).
Hůlek, Julius: Za PhDr. Irenou Janáčkovou (Bulletin plus 4/2001, s.8).
Archivalie
Rozsáhlá rukopisná etnologická sbírka je uložena ve fondech Etnologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze (rkp.sign.208–211/739–754). Čítá 1144 zápisových jednotek.

Libuše Janáčková
Text

Datum poslední změny: 10.7.2008